AgroVision Czech Republik

Produkty

Vizí dánské softvérové společnosti Agrosoft A/S je být globálním poskytovatelem počítačového programu pro řízení produkce prasat. Toho je dosaženo vytvořením uživatelsky přívětivého a přizpůsobeného software, který integruje veškerou produkci od chovu prasat až po jejich porážku ve spolupráci s: Chovatelskými společnostmi, dodavateli elektronických krmných zařízení, krmiváři, veterináři a poradci.

WiKalv

Firma Agrosoft A/S vyvinula výhradně pro chovatele masného skotu v Dánsku speciální počítačový program s názvem WinKalv, určený pro Výkrm masného skotu. 
Tento software zahrnuje nejnovější technologie, včetně PocketPC, RFID a
integruje všechny aktuální parametry (jatka, hmotnosti atd.) pro dosažení optimálního řešení. WinKalv je určený výhradně pro výkrm telat a byl vyvinut ve spolupráci se skupinou producentů masných plemen skotu a odbornými poradci tak, aby splňoval požadavky speciálně zaměřené na
snadnost použití a flexibilitu. 
Tento počítačový program není v komerční nabídce firmy AgroSoft A/S v jiných zemích než v Dánsk

WinPig.net

WinPig.Net je nový systém řízení od firmy AgroSoft A/S Dánsko.
Tento program byl vyvinut ve spolupráci s chovateli prasat, konzultanty a veterinárními odborníky.
Je založen na více než 25 letech zkušeností a zachoval si nejen známou uživatelskou přívětivost svého předchůdce, tj. programu WinPig, ale přidal i řadu nových a zajímavých funkcí a analýz k nim. WinPig.Net může být využíván všemi producenty selat a vepřového masa po celém světě. Od jednotlivých užitkových chovů a chovů rozmnožovacích a šlechtitelských, kteří jsou propojeni s chovatelskými společnostmi, přes producenty s jedinou stájí a chovatelské podniky až po velké společnosti s mnoha oddělenými místy výroby. Program WinPig.Net je neustále dále vyvíjen, aby odpovídal měnícím se požadavkům moderní produkce selat a vepřového mas

WinOpti.net

Počítačový program pro optimalizaci krmných dávek slouží pro všechny kategorie hospodářských zvířat.
Program WinOpti byl vyvinut v úzké spolupráci s krmiváři, veterinárními odborníky, specializovanými poradci a zemědělci. Lze ho plně využít nejen na úrovni jednotlivých farem, ale i pro krmivářské firmy a podniky krmivářského průmyslu.

PigVision

PigVision přináší online znalosti a data v jednom programu. Znalosti a údaje, které jsou pro Vaši společnost užitečné.


Podpora

Naše programy jsou podporovány profesionálně vzdělanými a zkušenými zaměstnanci. Podpora zahrnuje instalaci, odstraňování případných závad a školení uživatelů, avšak není omezena pouze na tyto činnosti.
Používáme nejnovější technologii, která nám umožňuje nabídnout podporu přizpůsobenou na míru individuálním potřebám uživatelů (Osobní návštěva farmy, telefonické Hot-line, různé formy vzdálené Internetové podpory atd.). Odkaz na stažení souboru pro on-line podporu: www.winopti.com/tvgb.exe

Kontakt

ing. Miroslav Bajbár, Ph.D.
Zástupce dánské firmy AgroSoft A/S pro Českou republiku a pro Slovensko Poštovní adresa: Miroslav Bajbár, Nopova 71, 615 00 Brno, ČR
Telefon – pevná linka: 00420 548 538 231
Skype: miroslav.bajbar
Webové CZ stránky: www.AgroSoftHelp.cz