AgroVision Analytics

Som aktiv griseproducent indsamler du en stadig stigende mængde data. Disse data kommer bl.a. fra dine daglige registreringer på din mobiltelefon, dit foderanlæg eller foderstationer, samt klimaanlæg og forskellige typer af vægte. Derudover kan det være, at du også udveksler data med dit slagteri eller avlsselskab. Det store spørgsmål er, hvad kan du få ud af alle disse data?

MyAgroVision portal

Via vores MyAgroVision-portal gør vi dine data tilgængelige i klare, interaktive rapporter i AgroVision Analytics. Med AgroVision Analytics får du mere indsigt i din forretningsproces og bedre ledelsesinformation for at hjælpe med at styre dine processer. Ved at gøre resultaterne endnu mere gennemsigtige kan du komme med en mere specifik og målrettet plan sammen med dine rådgivere. Dette forbedrer resultaterne i din virksomhed. Med AgroVision Analytics bliver dine data smarte data.

Fordelene

ved AgroVision Analytics

ProduktionsMonitor

Den første rapport vi vil introducere dig til, hedder ”ProduktionsMonitor”.

”ProduktionsMonitor” giver dig et komplet overblik over den daglige drift og giver dig som leder et bedre værktøj til at styre og justere dine arbejdsgange. Du kan nemt klikke dig gennem rapporten der indeholder løbninger, faringer, fravænninger, tjekliste og smågrisedødelighed.

Need more information about AgroVision Analytics?

Send us a message