Column van Kees – Droogte hakt erin

Voorjaar 2020 zullen we ons altijd blijven herinneren, schat ik in. En niet alleen vanwege het virus dat ons dagelijks leven ingrijpend verandert. Maar ook qua weer en omstandigheden kent dit voorjaar zijn gelijke niet.

Na een bijzonder natte winter is het weer half maart omgeslagen. Wat volgde was een extreem droge periode met een record hoeveelheid zon. Inmiddels zijn veel gewassen gezaaid en gepoot. Vooral op klei- en lössgronden heeft het enorm veel uren extra gekost om een redelijk zaai- en pootbed klaar te leggen. In geen enkel voorjaar is er al zo veel beregend als dit jaar! Met kunst en vliegwerk moeten de gewassen waar het mogelijk is, op gang geholpen worden. Op moment van schrijven is er nog geen zicht op een omslag naar een wisselvalliger weertype.

Flinke droogte, minder ziekten

De laat gezaaide wintergranen en zomertarwe staan er matig op. Je vraagt je momenteel af wat ervan terecht moet komen. Nu laat de natuur je nogal eens versteld staan hoe achterstand in ontwikkeling weer gecompenseerd wordt, maar de droogte hakt er nu wel serieus in. Een voordeel is dat het weer niet gunstig is voor de ontwikkeling van ziekten. De Septoria krijgt bij deze omstandigheden geen kans.

Epoxiconazool niet meer toegelaten

Zoals u wellicht al weet, is de toelating van de werkzame stof Epoxiconazool in april komen te vervallen op basis van Europese besluitvorming. Deze stof uit de groep van Triazolen vormde met Prothioconazool de laatste decennia de pijlers in de graanziekte-bestrijding. Middelen als Opus Team, Allegro, Seguris, Adexar, Retengo en Ceriax zijn vervallen en de opgebruik-termijn loopt tot uiterlijk 31 juli 2021. Alleen Retengo Plust mag u volgend seizoen nog tot 31 oktober in bieten en maïs opmaken. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar beschikken over Revysol, zodat de ontwikkeling van resistentie binnen de perken gehouden kan worden.

Waarschuwing bladluizen

De eerste waarschuwingen voor de ontwikkeling van bladluizen zijn al verstuurd. Niet onverwacht na een zachte winter dat we daar al vroeg mee te maken hebben. Voor de virusoverdracht in de gevoelige gewassen (pootaardappelen, tulpen, bieten, etc.) zullen we zeer alert moeten zijn. Bij het huidige weer met veel zonlicht is het devies om niet overdag te spuiten. Bij het raadplegen van CropVision Gewis krijgt u de beste spuitmomenten in beeld. Door de vele eisen rondom het gebruik van insecticiden (interval, aantal toepassingen, driftvoorschriften) betekent het dat als u een bestrijding uitvoert, dat het belangrijk is dat het ook gelijk raak is. Dus goed getimed en onder optimale omstandigheden. Daarbij is CropVision Gewis het ideale instrument om u te ondersteunen.

Maatschappelijke vergrootglas

Tot slot nog het volgende. Gewasbescherming ligt onder een maatschappelijke vergrootglas. Het is zaak dat wij als sector daar goed op inspelen. Dat kan door goed aan te tonen dat wij bewust middelen gebruiken en ook onder optimale omstandigheden inzetten. Daarbij kunnen adviessystemen een prima rol spelen. Daar zijn organisaties zoals Milieukeur en de CLM van overtuigd. Maar ook de fabrikanten en de gewasbeschermingshandel, dragen dat een warm hart toe. Dus het wordt gestimuleerd om de bewuste inzet van middelen aan te tonen als onderdeel van geïntegreerde gewasbescherming. Of zoals ze dat internationaal dan noemen Integrated Pest Management (IPM).

De kop van het nieuwe groeiseizoen is eraf. Het ging dit jaar bijzonder moeizaam. De tijd zal leren waar we verder mee te maken gaan krijgen. Zet het droge weer zich door of komen we op een zeker moment in een wisselvallig weer terecht? In het laatste geval zou het kunnen dat we ons weer moeten inspannen om onze de gewassen gezond te houden. In ieder geval wensen wij u een goed teeltseizoen.