Column van Kees – Onzekere tijden

Dat in een korte tijd zaken ingrijpend kunnen veranderen, ervaren we de laatste weken. Wie had in januari kunnen voorspellen in welke situatie we nu terecht zouden komen. De actuele gebeurtenissen brengen voor iedereen enorm veel onzekerheden met zich mee. Binnen de agrarische sector zijn de directe gevolgen sterk uiteenlopend. Voor de sierteelt en bollensector zijn het enorm zware tijden maar ook de afzet van friet ligt helemaal op zijn gat. De markt voor uien en peen is daarentegen een stuk beter gestemd. Voor de groentesector is de beschikbaarheid van arbeid een volgend probleem. Waar we over een half jaar zullen staan is nauwelijks in te schatten. Een zekerheid die we hebben, is dat de natuur zijn jaarlijkse cyclus afwerkt en we stilaan volop in het voorjaarswerk terecht komen.

Spuitadvies

Na een nat najaar en een winter zonder echte vorst met veel neerslag zal het zeker op de zwaardere gronden niet eenvoudig zijn om een redelijk zaaibed te maken. De uitgedroogde bovenlaag vormt harde kluiten en de ondergrond heeft zijn tijd nodig om uit te zakken. Het risico op meer-wassigheid is groot, zeker als er na zaai weinig neerslag zou vallen. Ik verwacht dat het voor de onkruidbestrijding in fijne gewassen een moeilijk jaar kan worden. Start op tijd en regelmatig herhalen met lage doseringen is de bedrijfszekerste aanpak. Met CropVision Gewis kunt u de timing sturen maar pas er voor op om bespuitingen uit te stellen.

Zachte winter, groei insectenpopulaties

Wat de exacte gevolgen zijn van een zachte winter is niet te voorspellen. Maar het is te verwachten dat de ontwikkeling van insectenpopulaties snel op gang zullen komen. Bovendien kan opslag uit gewasresten zich al vroeg ontwikkelen en als ziektebron manifesteren. Voor de bestrijding van virus in bollen, pootgoed en suikerbieten zal het betekenen, vroeg starten en uiterst alert zijn! Met het krimpende pakket aan insecticiden is het belang van het juiste moment van inzetten groter dan ooit. Maak gebruik van de kennis die in Gewis verwerkt zit om de beste weersomstandigheden voor een toepassing in beeld te brengen.

CropVision ProPhy en Uien

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het afronden van de nieuwe CropVision adviesmodules voor ProPhy en Uien. In de loop van komende maand kunnen de gebruikers hier kennis mee maken. Dan is er weer een volgende stap gezet aan het compleet maken van CropVision. Advies direct gekoppeld aan de teeltregistratie en beschikbaar vanaf elke plaats waar u via een PC kan inloggen. Na de eerste versie zullen nog dit seizoen updates volgen om het systeem compleet te maken en te verfraaien.

We wensen u een voorspoedig teeltjaar 2020 in goede gezondheid voor u en uw naasten. Met de actuele problematiek blijkt nadrukkelijk hoe wezenlijk dit is. Het ga u goed en met elkaar kunnen we er ons doorheen slaan!