Column van Kees – Preventieve bestrijding is belangrijker geworden

Het groeiseizoen vordert gestaag. Het voorjaar was droog tot nu toe. Dat maakte het mogelijk om de gewassen onder goede omstandigheden te zaaien en te poten. Hier en daar moest er beregend worden om de kiemende zaden te helpen boven te komen of geplante vollegrondsgroenten goed aan te laten slaan. De gewassen ontwikkelen zich goed en de regen van de laatste dagen geven de gewassen nu een echte groeispurt. Hierbij is het altijd de vraag of we als ondernemer aan het einde van de rit niet veel beter af zijn met allemaal een wat lagere opbrengst.

Gevolgen wegvallen neonicotinoïden

De gevolgen van het wegvallen van de neonicotinoïden laten zich direct heel duidelijk merken. De suikerbieten zijn volop ten prooi gevallen aan insecten. Dat zal aan het einde van de rit duidelijk terug te zien zijn in het totaal gebruik van insecticiden in de landbouw. We staan nog maar aan het begin van het seizoen wat dat betreft. In uien kunnen we nog problemen krijgen met trips, in aardappelen met bladluizen of coloradokever, enzovoort. Wat de laatste jaren ons wel hebben geleerd, is dat de inzet van synthetische pyrethroïden (Decis, Sumicidin, Karate) veelal averechts uitpakt.  Door het opruimen van alle natuurlijke vijanden, krijgen lastig te bestrijden insecten (katoenluis, wegedoornluis, trips) juist vrij spel. Kies daarom voor specifiek werkende middelen (Teppeki, Calypso, Movento, Gazelle, Coragen, Tracer, Benevia) en benut met CropVision Gewis de meest gunstige weersomstandigheden om de middelen toe te passen.

Bestrijding phytophthora klonen EU36 en EU37

In de vorige column heb ik al iets gemeld over de nieuwe phytophthora klonen EU36 en EU37, waar we de laatste jaren mee te maken hebben. Tijdens de EuroBlight conferentie in Engeland half mei was daar veel aandacht voor. Uit onderzoek komt naar voren dat deze agressieve isolaten zich razend snel kunnen vermeerderen. Verder geldt voor beide klonen, dat de doseringen die nodig zijn om het loof vrij te houden van aantasting, hoger zijn dan bij oudere isolaten (bv. Blauw 13/EU13). In de praktijk betekent dit dat de effectieve beschermingsduur van de fungiciden korter wordt. Bij hoge ziektedruk moeten we voor een kortere interval kiezen. Zoals we het nu inschatten, leveren we grofweg twee dagen in en zo zullen we er in de 2019 versie van Prophy mee omgaan. De preventieve bestrijding is zo mogelijk nog belangrijker geworden. ‘Stop-bespuitingen’ met bekende combinaties van Ranman Top met InFinito of Proxanil blijken veel minder effectief. Lichtpunt is de uitbreiding van het middelpakket met Zorvec. Dit sterke phytophthora middel werkt ongeveer drie dagen langer dan de standaard middelen maar het moet wel gecombineerd worden met Mancozeb of Gachinko!

Samenvattend: als we dit seizoen een wisselvallige periode krijgen met gunstig weer voor schimmels wordt het spannend. We kunnen beter op ‘safe’ gaan, dan dat we achteraf moeten constateren dat we de situatie onderschat hebben. Onze adviesberichten waarschuwen u tijdig voor infectiekans bij schimmels en plagen.

Wilt u tijdig gewaarschuwd worden voor Phytophthora en Alternaria?

Meld u aan voor onze adviesberichten en ontvang dagelijks een advies in uw mailbox

Naar adviesberichten

Alternaria

In Engeland was er bovendien de nodige aandacht voor alternaria. Waar enkele jaren geleden nog wel eens het idee was dat we niet vroeg genoeg konden starten met de bestrijding, is dat inzicht wel sterk gewijzigd. Afhankelijk van de weersomstandigheden, teeltfrequentie en de vroegheid van de teelt is een bestrijding in consumptie- en zetmeel aardappelen met specifieke alternaria middelen niet zinvol voor eind juli. Zodra het gewas gaat verouderen kan alternaria toeslaan. Voeg dan bijvoorbeeld een product als Narita of Signum toe. Gezien de resistentieontwikkeling van alternaria tegen strobilurinen (Amistar) en SDHI’s (Signum) moeten deze producten zo min mogelijk ingezet worden en bovendien afgewisseld worden met triazolen (= Narita). In gevoelige rassen is het bovendien raadzaam om gebruik te maken van de nevenwerking van Mancozeb, als onderdeel van de phytophthora bestrijding.

Ziektebestrijding in uien

Bij de ziektebestrijding in uien is een gezonde start de basis voor een goede aanpak. Valse meeldauw kan uien al in een zeer vroeg stadium aantasten. Een goede bestrijding van valse meeldauw in winteruien en vroege plantuien is essentieel voor een goede start van de zaaiuien in de betreffende regio. Houd u zelf op de hoogte en informeer collega’s als er onverhoopt toch aantasting in vroege teelten van uien te vinden is. Doe uw voordeel met de informatie, die adviessystemen u bieden over infectiekansen en ziektedruk. Met goede informatie kunt u tijdig reageren als de situatie daarom vraagt.

De kop is eraf en de uitgangssituatie voor het groeiseizoen is goed. We wensen u een voorspoedige teelt.

Ook interessant

CropVision Gewis

Betrouwbaar advies over spuitmoment en dosering

Adviesberichten

Dagelijks de infectiekans en ziektedruk in uw mailbox

Teeltalarm

De actuele ziektedruk op uw smartphone