Column van Kees – Wijzigingen regelgeving nieuw seizoen

We staan aan het begin van een nieuw teeltseizoen. Door wijzigingen in de regelgeving zullen we hier en daar aanpassingen moeten doorvoeren in onze teeltwijze. De veranderingen hebben onder meer betrekking op het tegengaan van drift en het wegvallen van belangrijke middelen.

Scherpe normen

In de landbouw worden de regels wat betreft uitstoot meer en meer aangehaald. De normen waaraan we moeten voldoen zijn scherp. Dit geldt zowel voor mineralen (fosfaat, stikstof) als voor werkzame stoffen met betrekking tot de uitstoot naar de atmosfeer, oppervlakte- en grondwater. Indien stoffen niet meer aan de Europese normstelling kunnen voldoen vervalt de toelating. Hierdoor zien we soms knelpunten ontstaan, waar we nog geen pasklare oplossing voor op de plank hebben liggen. Enkele van die vraagstukken zijn de luis- en virusbestrijding in diverse gewassen, de kiemremming en loofdoding in aardappelen.

Extreme weersomstandigheden

Een andere ontwikkeling die geleidelijk aan steeds meer aandacht opeist is de verandering in ons klimaat. De risico’s op extreme weersomstandigheden nemen toe. Zomers met lange droge perioden, extreem warme dagen of buienlijnen met de aanvoer van intensieve regen van uren achtereen. Het zijn fenomenen waar we de laatste decennia vaker mee te maken hebben gekregen.

Het weer is voor ons van groot belang voor het realiseren van een goede opbrengst. De grilligheid brengt meer risico’s en vraagt naar maatregelen om die opnieuw beheersbaar te maken. Met cultuurtechnische aanpassingen kunnen we de gevaren van extreme hoeveelheden neerslag enigszins indammen. Ik denk dan aan nauwere drainage, niet kerende grondbewerking, groenstroken op hellingen en voorjaars gefreesde sleuven. Hoewel het oppervlakkig afvoeren van water ook ter discussie staat als ongewenste emissie route. Ieder zal voor zijn situatie moeten beoordelen wat het beste past.

Inspelen op veranderingen

Actuele weergegevens en een goede weersverwachting zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering essentieel. De behoefte om met smartphone apps en pc-programma’s snel te kunnen reageren op veranderingen neemt toe. Met de CropVision Adviessystemen heeft u de mogelijkheid om met een directe koppeling tussen uw teeltregistratie en het weer de juiste beslissingen te nemen. Met CropVision Gewis bepaalt u voor een geplande bespuiting het juiste toepassingsmoment. De ziektebestrijding in aardappelen en uien voert u bewust uit met de nieuw op de markt gebrachte CropVision ProPhy en CropVision Uien. Dé objectieve ondersteuning voor de timing van u fungicide bespuitingen.

Sinds afgelopen jaar kunt u voor deze adviezen ook metingen van een eigen weerstation (Sencrop, GeoBas) benutten. Dit biedt u de mogelijkheid om het beste moment te benutten voor de inzet van insecticiden voor de virusbestrijding of het optimale moment voor het uitvoeren van de loofdoding.

Houd in ieder geval oog voor de nieuwe kansen, die door genoemde veranderingen ontstaan. In geval van nieuwe knelpunten ontstaan er mogelijkheden om u als ondernemer te onderscheiden. Het lang bewaren van aardappelen wordt bijvoorbeeld moeilijker. Maar als u degene bent daar het beste op inspeelt, dan kunt u daar absoluut meerwaarde uit halen. We wensen u een goed teeltjaar 2020!

 

Aanscherping voorschriften spuittechniek

Sinds vorig jaar zijn er een aantal veranderingen van kracht op het vlak van spuittechniek om drift tegen te gaan. In de video van voorjaar 2019 vertelt Kees Vogelaar waar u rekening mee moet houden.

Bekijk video

 

Ook interessant

CropVision Gewis

Slim spuiten voor maximaal effect
  • Betrouwbaar advies over juiste spuitmoment en dosering
  • Aansluiten op uw eigen weerstation of het AgroVision netwerk
  • Inzetbaar voor alle middelen, gewassen en tankmixen

CropVision ProPhy

Voorkom Phytophthora en Alternaria
  • 24/7 inzicht in ziektedruk en infectiekans in aardappelen
  • Effectief spuitadvies ter voorkoming van de gewasziekten in aardappelen
  • Geïntegreerd in CropVision. Uw waarnemingen en bespuitingen worden meegenomen

CropVision Uien

Voorkom Bladvlekkenziekte en Valse Meeldauw
  • 24/7 inzicht in ziektedruk en infectiekans in uien
  • Effectief spuitadvies ter voorkoming van de gewasziekten in uien
  • Geïntegreerd in CropVision. Uw waarnemingen en bespuitingen worden meegenomen