Fosfaatproductie plannen met de FosfaatMonitor

 

U weet hoeveel fosfaat u mag produceren, maar hoe zorgt u ervoor dat u deze hoeveelheid niet overschrijdt? Met de FosfaatMonitor plant u optimaal uw fosfaatproductie en weet u het hele jaar door hoe u aan het eind van het jaar uitkomt. Dat geeft rust en inzicht.

Gebruik FosfaatMonitor in CowVision

De FosfaatMonitor is te vinden binnen AgroMineraal. Zo heeft u alles over uw fosfaatrechten en mestwetgeving overzichtelijk bij elkaar.

Koeien teveel of te weinig: wat betekent 'Ruimte in aantal melk- en kalfkoeien'?

In het blok ’Effecten melkproductie wijziging’ staat ook ‘Ruimte in aantal melk- en kalfkoeien’.

Het aantal koeien extra te houden of teveel gehouden staat in de kolom huidige productiestaffel. Dit is het aantal koeien op jaarbasis.
Een voorbeeld: Staan er 2 koeien teveel (rood blok), dan betekent dit, dat er 12 maanden 2 koeien teveel gehouden zijn. Het is nu bijna mei, dus nog 8 maanden over tot het einde van het jaar. Er moeten dus 12/8 * 2 =  3 koeien per 1 mei afgevoerd zijn, om in december goed uit te komen met uw fosfaatproductie.

Waar op letten als dieren op afmestvee gezet worden?

U heeft geen fosfaatrechten nodig voor dieren die afgemest worden en jongvee waarvan duidelijk is dat het niet ingezet gaat worden als melkkoe. U past het gebruiksdoel van een dier aan in CowVision Dierregistratie. U ziet snel welk gebruiksdoel is ingesteld en wat de overgangsdatum is.

 

Melkkoe op afmesten zetten?

Wanneer de koe droog staat en afgemest wordt, mag u dit dier op ‘Afmesten’ zetten. De koe mag dan niet meer gemolken worden! Bij de invoer van het gebruiksdoel kunt u zien wanneer de laatste melkproductie is geweest. Vanaf de overgangsdatum telt het dier niet meer mee voor de fosfaatrechten en valt het dier in diercategorie 120. Let op: hierdoor kan het productieniveau per koe stijgen en kunt u in een hogere productiestaffel komen en dus een hogere fosfaatproductie. Dit kan het effect van de omzetting naar diercategorie 120 teniet doen. Dit effect kunt u terug zien in de FosfaatMonitor.

Meer informatie over de FosfaatMonitor