Het Phytophthora-gevaar zit opnieuw in de staart

Ondanks de droge zomer, wat normaal niet gunstig is voor schimmelziekte, zien we momenteel Phytophthora zich weer agressief manifesteren. In een aantal percelen is momenteel aanzienlijke aantasting van phytophthora te vinden. Vooral in de percelen met hergroei en doorwas komt veel aantasting voor. Dit is terug te zien in het Prophy Adviessysteem van AgroVision. Het lijkt erop dat de actuele schimmelpopulatie in deze fase van het seizoen (langere nachten, minder zonkracht) nog sneller om zich heen kan grijpen. Het is daarom verstandig om de gewassen nog goed te beschermen om zo te voorkomen dat u alsnog met een aangetaste partij in de bewaring te maken krijgt.

Kees Vogelaar, teeltspecialist van AgroVision ligt toe: “Dat de zomer van 2018 record heeft gebroken is geen nieuws. Het droge weer met zoveel zonlicht en hoge temperaturen was niet gunstig voor schimmelziekten. Dat zien we terug als we de periode 1 juni tot 15 augustus van 2017 met die van 2018 vergelijken. Landelijk gezien was de berekende phytophthora ziektedruk in het adviessysteem Prophy 35% lager gedurende die tijdspanne. Misschien nog wel opvallender, het aantal dagen zonder infectiegevaar was bijna 55% hoger dan in 2017. We moeten ons nu niet op het verkeerde been laten zetten. Adviessystemen zoals Prophy, maar ook telers en adviseurs waarschuwen ons voor een agressieve vorm van Phytophtora”. Blijf daarom ook in deze periode zeer alert.