Full stack software developer Dairy

English version below

Apeldoorn (NL) | 32-40 uur per week

Wie zoeken we?

Wil jij innovatie brengen in onze voedselproductie? AgroVision is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de agrarische industrie door middel van innovatieve software-oplossingen. Op dit moment zijn we op zoek naar een zeer ervaren en gemotiveerde full-stack softwareontwikkelaar om ons dynamische Dairy team te versterken. Als je geïnteresseerd bent in de landbouw en expertise hebt in C# en Angular, dan zoeken we jou!

In ons scrum team voor de melkveehouderij werk je samen aan het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van robuuste en schaalbare cloud software. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het volledige softwareontwikkelingsproces. Je ondersteunt andere ontwikkelaars in je team met sparring-sessies, pair programming en door constructieve feedback te geven op code reviews. Daarnaast breng je expertise in tijdens discussies over architectuur en toekomstplannen.

Jouw vaardigheden

Je bent praktisch, oplossingsgericht en hebt minimaal drie jaar ervaring als software developer (of een vergelijkbare functie). De volgende uitspraken zouden op jou van toepassing zijn:

 • Sterk ontwikkelde vaardigheden in programmeertaal C#, met uitstekende kennis over object georiënteerde programmeerprincipes.
 • Deskundig in het Angular-framework en/of TypeScript, HTML, CSS en best practices voor front-end ontwikkeling.
 • Ervaring met RESTful API’s, database ontwerp en SQL.
 • Bekend met Azure, Scrum geautomatiseerd testen en versiebeheersystemen (bijv. git).
 • Vermogen om samen te werken in teamverband.
 • Uitstekende probleemoplossende vaardigheden, met ook voor detail en een passie voor het leveren van hoogwaardige softwareoplossingen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, om effectief samen te werken met interdisciplinaire teams.

Wat wij bieden

Het Dairy scrum team is verantwoordelijk voor hun eigen melkveeproduct CowVision, dat op dit moment door duizenden boeren in Nederland en België gebruikt wordt. Het team bestaat uit een Product Owner, een business analist, een tester en zes softwareontwikkelaars. Het team heeft veel ervaring met een gemiddelde werkervaring van 16 jaar.

Het Dairy software development team maakt deel uit van de Innovations afdeling van AgroVision, bestaande uit ongeveer 60 collega’s, werkzaam in België, Denemarken en Nederland.

Onze salarisschaal varieert van € 2.800 tot € 5.100, passend bij jouw kwalificaties, en je krijgt 30 vakantiedagen per jaar. Je ontvangt 8% vakantiegeld in mei en ongeacht de prestaties van het bedrijf bieden wij alle medewerkers een vaste bonus van 8% die in november wordt uitbetaald (13e maand).

Je hebt de flexibiliteit om 40% van je werktijd vanuit huis te werken. We bieden een compensatie voor thuiswerken en reizen naar kantoor. Onze reiskostenvergoeding bestaat uit een openbaarvervoerkaart (NS/OV), vergoeding voor gereisde kilometers of een fietsbudget, afhankelijk van de afstand tussen jouw huis en kantoor en jouw persoonlijke voorkeur. We kunnen meer flexibiliteit bieden als je reistijd naar ons kantoor in Apeldoorn een uur of langer bedraagt.

Door het organiseren van verschillende evenementen zorgen we ervoor dat jouw kennis van de agrarische markt en softwareontwikkeling blijft groeien. Elke maand nodigen we een gastspreker uit om te praten over innovatieve en opkomende technologieën en softwareontwikkelingsprincipes. We bieden iedereen de tijd en materiaal om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Geïnteresseerd?

Als je wilt bijdragen aan de visie van AgroVision om de landbouw gemakkelijker te maken door middel van innovatieve softwareoplossingen, horen we graag van je. Stuur alsjeblieft je cv en een motivatiebrief naar Sandra Teelen, bereikbaar via hrm@agrovision.com.

Als je vragen hebt over deze vacature, neem dan gerust contact op met Bjorn Veldhuis (Manager Innovations), bereikbaar op 0570-664145 of via b.veldhuis@agrovision.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Indien we ongevraagde profielen ontvangen, behouden we het recht om rechtstreeks contact op te nemen met de kandidaat.

_________________________________________________________

Apeldoorn (NL) | 32-40 hours per week

What we are looking for

Do you want to bring innovation in our food production? AgroVision is a leading company focussed on improving the agricultural industry through innovative software solutions. We are currently seeking a highly skilled and motivated full-stack software developer to join our dynamic Dairy team. If you are interested to learn more about agriculture and have expertise in C# and Angular, we are looking for you!

In our Dairy scrum team, you are collaborating to design, develop and maintain robust and scalable cloud software. You take ownership of end-to-end software development process. You assist other developers in your team with sparring sessions, some pair programming and by providing constructive feedback on code reviews. You also provide your expertise to the team in discussions on architecture and future plans.

Your skills

You are practical, solution oriented and have at least three years of experience as a software developer (or a similar role). Other competences that you have, are:

 • Strong proficiency in C# programming language, with an excellent understanding of object-oriented programming principles.
 • Expertise in the Angular framework and/or TypeScript, HTML, CSS, and front-end development best practices.
 • Experience with RESTful APIs, database design, and SQL.
 • Familiarity with Azure, Scrum, automated testing and version control systems (e.g., git).
 • Ability to work collaboratively in a team environment.
 • Excellent problem-solving skills, with a keen eye for detail and a passion for delivering high-quality software solutions.
 • Strong English communication skills, both written and verbal, to effectively collaborate with cross-functional teams.

Our offering

The Dairy scrum team is responsible for their own product CowVision, currently serving thousands of farmers in the Netherlands and Belgium. The team consists of a Product Owner, a business analyst, a dedicated tester and six software developers. The team is quite experienced, with an average experience of 16 years.

The Dairy software development team is part of the Innovations department of AgroVision, consisting of about 60 colleagues, working from Belgium, Denmark and the Netherlands.

Our salary scale ranges from € 2.800 until € 5.100, matching your qualifications and you get 30 vacation days per year. You receive 8% holiday pay in May and regardless of the company performance, we are offering a fixed bonus of 8% to all employees, paid in November (13th month).

You get the flexibility to work 40% of your working hours from home. We offer a compensation for working from home and traveling to the office. Our travel compensation is eighter a public transport card (NS/OV), compensation for travelled kilometres or a bicycle budget depending on the distance between your home and the office and your personal preference. We can more flexibility if your travel time to our office in Apeldoorn would be one hour or more.

By organising several events, we ensure your knowledge on the agricultural market and software development keeps growing. Each month we invite a guest speaker to talk about innovative and emerging technologies and software development principles. We provide everyone the time and materials to work on your personal development.

Interested?

If you want to contribute to AgroVision’s vision to make farming easier by building innovative software solutions, we would love to hear from you. Please submit your resume and a cover letter to Sandra Teelen, reachable on hrm@agrovision.com.

If you have any questions regarding this vacancy, feel free to contact Bjorn Veldhuis (Manager Innovations), reachable on +31570664145 or b.veldhuis@agrovision.com.

Acquisitions for vacancy are not appreciated. If we do receive unsolicited profiles, we reserve the right to approach the candidate directly.

Neem contact met ons op

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
This website uses cookies to improve your experience.