Mobile App developer Pigs

English version below

Apeldoorn | min. 32 uur per week

Wil je deel uitmaken van een innovatief team dat de landbouw aan het revolutioneren is? Zo ja, dan is AgroVision op zoek naar jou!

Over AgroVision

AgroVision is een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf met als missie het creëren van gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren over de hele wereld. Wij geloven dat technologie een cruciale rol kan spelen bij het verbeteren van de productiviteit in de landbouw. Onze toonaangevende mobiele applicaties zijn ontworpen om boeren te voorzien van real-time gegevens en naadloze beheer tools, waardoor een welvarende toekomst voor de landbouw wordt gegarandeerd.

Rol en verantwoordelijkheden

Als Xamarin/MAUI Mobile App Developer bij AgroVision speel je een cruciale rol in het vormgeven van de gebruikerservaring van onze mobiele applicaties. Je zult nauw samenwerken met ons multidisciplinaire team van business analisten, backend-ontwikkelaars en testers om gebruiksvriendelijke apps te creëren die varkensboeren wereldwijd ondersteunen.

Wat deze baan uniek maakt 

 • Betekenisvolle impact: Jouw werk zal rechtstreeks bijdragen aan duurzame landbouwpraktijken en het levensonderhoud van boeren over de hele wereld helpen verbeteren.
 • Collaboratieve omgeving: Maak deel uit van een divers team waar jouw ideeën en expertise worden gewaardeerd.
 • Internationaal team: Bij AgroVision zijn we trots op ons team, waar getalenteerde professionals uit verschillende landen en met verschillende achtergronden samenkomen. In ons team komt praktijkervaring uit de landbouw samen met de beste technische experts.
 • Gedreven door innovatie: Wij moedigen innovatie aan en breiden voortdurend ons softwareplatform uit met nieuwe mogelijkheden om de landbouw vooruit te helpen.

Kwalificaties

 • Ruime ervaring in mobiele app-ontwikkeling met behulp van Xamarin en/of MAUI.
 • Ervaring met de programmeertaal C#.
 • Kennis van het MVVM-pattern.
 • Kennis van responsieve ontwerpprincipes voor verschillende apparaten.
 • Ervaring met werken in een scrumteam.
 • Sterke probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om creatief te denken.
 • Uitstekende communicatie- en teamwerkvaardigheden.
 • Vloeiend in Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Ons aanbod

 • Een competitief salarispakket, met een salarisschaal van € 2.800 tot € 5.100, 8% vakantiegeld in mei en ongeacht de bedrijfsprestaties, een vaste bonus van 8% in november (13e maand).
 • 30 vakantiedagen per jaar.
 • Vergoeding voor woon-werkverkeer (kilometervergoeding, OV-kaart of fietsbudget).
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om 40% van je werktijd thuis te werken.
 • Professionele ontwikkeling en trainingsinitiatieven, zoals een maandelijkse gastlezing over verschillende technologietrends en innovaties.
 • Leuke teambuildingactiviteiten en sociale evenementen.

Geïnteresseerd? 

Als je wilt bijdragen aan de visie van AgroVision om de landbouw te vereenvoudigen door innovatieve software-oplossingen te bouwen, horen we graag van je. Stuur je cv en een motivatiebrief naar Sandra Teelen, te bereiken via hrm@agrovision.com.

Als je vragen hebt over deze vacature, neem dan gerust contact op met Bjorn Veldhuis (Manager Innovations), te bereiken via +31570664145 of b.veldhuis@agrovision.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Als we ongevraagde profielen ontvangen, behouden we ons het recht voor om rechtstreeks contact op te nemen met de kandidaat.

____________________________________________________________

Apeldoorn | min. 32 hour per week

Do you want to be part of an innovative team that is revolutionizing the agricultural industry? If so, AgroVision is looking for you!

About AgroVision 

AgroVision is a dynamic and forward-thinking company dedicated to creating easy to use solutions for farmers worldwide. We believe that technology can play a crucial role in enhancing agricultural productivity. Our flagship mobile applications are designed to empower farmers with real-time data and seamless management tools, ensuring a more prosperous future for agriculture.

Role and Responsibilities

As a Xamarin/MAUI Mobile App Developer at AgroVision, you will play a pivotal role in shaping the user experience of our mobile applications. You will work closely with our multidisciplinary team of business analysts, backend developers and testers to create user-friendly apps that support pig farmers globally.

What Sets This Job Apart

 • Meaningful Impact: Your work will directly contribute to sustainable farming practices and help improve the livelihoods of farmers around the world.
 • Collaborative Environment: Be part of a supportive and diverse team where your ideas and expertise are valued.
 • International Team: At AgroVision, we take pride in our collaborative workforce, bringing together talented professionals from various countries and backgrounds. In our team, practical experience in agriculture meets the best technical experts.
 • Innovation-Driven: We encourage innovation and constantly extend our software platform with new capabilities to help move farming forward.

Qualifications

 • Proficiency in mobile app development using Xamarin and/or MAUI.
 • Experience with C# programming language.
 • Knowledge of MVVM architectural pattern.
 • Understanding of responsive design principles for various devices.
 • Experience with working in a scrum team.
 • Strong problem-solving skills and ability to think creatively.
 • Excellent communication and teamwork skills.
 • Fluent in English, both verbally and in writing.

Perks and Benefits

 • A competitive salary package, with a salary scale from € 2.800 until € 5.100, 8% holiday pay in May and regardless of the company performance, a fixed bonus of 8% in November (13th month).
 • 30 vacation days per year.
 • Compensation for traveling to work (kilometer compensation, public transport card or bicycle budget).
 • Flexible working hours and the opportunity to work remotely for 40% of your working hours.
 • Professional development and training initiatives, for instance a monthly guest lecture on several technology trends and innovations.
 • Fun team-building activities and social events.

Interested?

If you want to contribute to AgroVision’s vision to make farming easier by building innovative software solutions, we would love to hear from you. Please submit your resume and a cover letter to Sandra Teelen, reachable on hrm@agrovision.com.

If you have any questions regarding this vacancy, feel free to contact Bjorn Veldhuis (Manager Innovations), reachable on +31570664145 or b.veldhuis@agrovision.com.

Acquisitions for this vacancy are not appreciated. If we do receive unsolicited profiles, we reserve the right to approach the candidate directly.

Neem contact met ons op

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
This website uses cookies to improve your experience.