Kengetallenspiegel varkenshouderij

Kengetallen helpen om meer inzicht in uw bedrijfsresultaten te krijgen. Zo ziet u door bedrijfsvergelijking waar er nog mogelijkheden tot verbetering zijn. Eerder stelde AgroVision voor u als varkenshouder delen van de Kengetallenspiegel via de website beschikbaar, met technische en economische kengetallen. De varkenshouders van nu hebben nieuwe rapportagewensen.

AgroVision is druk bezig met het ontwikkelen van een persoonlijk online klantenportaal, waarin u rapportages kunt opvragen.

De Kengetallenspiegel wordt niet meer op de website gepubliceerd. De Kengetallenspiegel is nog wel beschikbaar i.c.m. een abonnement. Wilt u uw bedrijf vergelijken met die van uw collega's? Gebruik dan de Bedrijfsvergelijking Online of neem contact op met Maarten van den Elsen, telefoon 0570 - 664 518 of per mail info@agrovision.com

Makkelijk bedrijfskengetallen vergelijken

Multisite Reporting

Alle locaties naast elkaar vergelijken

PigVision Analytics

Specifieke rapportagewensen eenvoudig inzichtelijk maken

Pigmanager Everywhere

Een beter inzicht in uw bedrijf