Liquiditeitsbegroting – Extra financieel inzicht belangrijk in tijden van onzekerheid.

Veel agrariërs ervaren net als iedereen momenteel onzekere tijden. Eerst hadden we de stikstof-discussie en nu de coronacrisis. Dit is voor niemand makkelijk. Juist nu is goed inzicht hebben in je financiële cijfers ontzettend belangrijk. De liquiditeitsbegroting in Mifas Online geeft u extra inzicht en een basis document waarmee u naar de bank kunt stappen.

Niet meer sturen op gevoel

Op dit moment is veel onzeker. Agrariërs kunnen grote omzetverliezen ervaren doordat de export volledig is stilgelegd. Ook weten we niet wat de huidige crisis gaat doen met de melkprijzen, voerprijzen of graanprijzen. In dit soort tijden kan de liquiditeit onder druk komen te staan. Om goede beslissingen te kunnen maken, is sturen op gevoel niet meer afdoende. Een goede liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de gevolgen voor uw portemonnee. Waar kunt u bezuinigen en kunt u nog investeren? Zo komt u niet voor verrassingen te staan.  

Banken komen agrariërs tegemoet

Goed om te weten is dat veel banken momenteel maatregelen treffen om agrariërs tegemoet te komen tijdens de coronacrisis. Informeer hiervoor bij uw eigen bank. Om te bepalen of u gebruik wilt maken van een bepaalde regeling is de liquiditeitsbegroting een belangrijk hulpmiddel. De prognose geeft immers weer wanneer en hoeveel u tekort komt. Agrariërs die zelf hun liquiditeitsbegroting maken, hebben ook altijd al een streepje voor bij de banken. Men ziet graag dat de klant zelf inzicht heeft in de cijfers en niet alleen de accountant. De liquiditeitsbegroting print u eenvoudig uit als liquiditeitsrapport en neemt u mee naar de afspraak met uw accountant of bank.  

Liquiditeitsbegroting standaard beschikbaar  in Mifas Online

De liquiditeitsbegroting is een standaard functionaliteit in Mifas Online en laat zien wat de verwachte ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode zijn. Op basis van uw historische uitgaven en inkomsten berekent Mifas Online de begroting voor een bepaalde periode. In het overzicht ziet u per maand wat gerealiseerd is en wat de prognose is voor de toekomst. Verwacht u wijzigingen in uw uitgaven of inkomsten, dan past Mifas Online direct de begroting aan. Zo kunt u risico’s goed inschatten en waar nodig direct actie ondernemen

Meer weten?

Liquiditeitsbegroting

standaardaard beschikbaar in Mifas Online