Onderzoek bedrijfsvergelijking

Eerder bestond in het teeltprogramma Comwaes de mogelijkheid tot bedrijfsvergelijking. Telers konden gegevens van hun teelt vergelijken met collega’s om hiervan te leren. Sindsdien is er veel veranderd. Daarom is er nu een onderzoek naar een nieuwe mogelijkheid voor teelt-/bedrijfsvergelijking.

Samenwerking WUR

Hiervoor zochten we de samenwerking met de Wageningen Universiteit (WUR).
Samen onderzoeken we of het mogelijk is om met modellen en data-analysetechnieken een methode te ontwikkelen waarmee u als teler inzicht krijgt in welke punten u de teelt kan verbeteren. Zo kijken we naar de verschillen tussen de werkelijke opbrengst en de potentiële opbrengst, water- en stikstofefficiëntie. Aan de hand van een geanonimiseerde historische selectie van de gegevens wordt onderzocht welke modellen, rekentechnieken en data presentaties zinvol en praktisch zijn om in een mogelijke nieuwe versie van bedrijfsvergelijking te gebruiken. Dit onderzoek gaat langere tijd lopen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de resultaten.