AgroVision

Privacy Statement/AVG

 

Als u werkt met de online producten van AgroVision, dan vragen wij u ons Privacy Statement door te lezen en ermee akkoord te gaan. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

AgroVision Privacy Statement

AgroVision B.V. gevestigd te Deventer, haar dochtermaatschappijen AgroSoft en CercoSoft (hierna: ‘wij’) verzamelen in enkele gevallen persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om helder, duidelijk en transparant te zijn over wat we met de verzamelde gegevens doen. En ook wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent.

We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven komen.

Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen door te voeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens.

Heeft u vragen over dit Privacy Statement?

Heeft u vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact op met onze contactpersoon gegevensbescherming; telefonisch bereikbaar via 0570 – 664 111 of per e-mail via info@agrovision.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder vindt u de gegevens die wij verzamelen:

 • Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.
 • Gegevens die door u zijn verstrekt bij het aanmaken en/of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel; zoals geboortedatum, sector en functie, nieuwsbrieven die u wel/niet wenst te ontvangen, het sociale media profiel, onderwerpen en interessegebieden waar u meer over wilt lezen.
 • Afgeleide gegevens; wij ontvangen gegevens wanneer u onze digitale diensten (de website, apps of nieuwsbrieven) gebruikt. Zoals het apparaat waar u onze sites of apps mee bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen (op gemeenteniveau), clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en clicks. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u (één van) onze site(s) bezoekt en deze toestemming kunt u ook weer eenvoudig intrekken door middel van de instellingen in uw browser aan te passen.
 • Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat u heeft gehad met één van onze contactkanalen (helpdesk, accountmanager, e-mail, briefpost, website etc.); denk aan gespreksnotities, uw vragen, klachten en bijvoorbeeld deelname aan ons klanttevredenheidonderzoek.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uit kunnen voeren van onze diensten. Wij hebben bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om u een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verzamelen wij ook persoonsgegevens.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.
 • Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening. We gebruiken persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren. Zo verzamelen we bijvoorbeeld het klikgedrag op de websites om te analyseren welke artikelen het meest of minst gelezen worden en we verzamelen voorkeuren/interessegebieden en combineren dit met gelezen artikelen om op deze manier relevante gepersonaliseerde artikelen of nieuwsbrieven te tonen.
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren. We houden u graag op de hoogte, bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website etc. Of met gepersonaliseerde advertenties van ons op apps en sites van andere partijen en social media. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via sociale media platforms zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond, dan kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij beschermen de informatie die ons wordt toevertrouwd. Onze huidige technologieën en procedures zijn gericht op het beschermen van deze informatie tegen ongewenste toegang van derden. Wij streven er naar met deze maatregelen te voldoen aan hetgeen is vereist op grond van de AVG. Wanneer er andere partijen dan AgroVision betrokken zijn bij het verwerken van informatie, eisen wij van die partijen dat ze dezelfde afspraken en wetgeving naleven. Ons beleid wordt regelmatig onder de loep genomen door onpartijdige, externe experts. Indien u gebruik maakt van één van onze online softwareapplicaties, dan is onze Verwerkersovereenkomst van toepassing.

Verder verwerken wij uw gegevens enkel binnen de EER en worden duidelijke afspraken met de derden die wij inschakelen gemaakt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij delen uw gegevens in ieder geval met onderstaande partijen om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst:

 • ZitCom - Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Denmark (binnen EU)
 • Equinix - Auke Vleerstraat 1, 7521 PE Enschede, Nederland (binnen EU)
 • UniWeb bvba - ‘s Herenweg 16, 1860 Meise (binnen EU)
 • UViON bvba - Zonnebloemstraat 37, B-9700 Oudenaarde (binnen EU)
 • Microsoft Nederland – Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol

Rechten van onze klanten

 • Inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.
 • Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten, dan passen we het aan.
 • Verwijdering: na beëindiging van de overeenkomst met u verwijderen wij, als u dat wenst, uw persoonsgegevens binnen één maand zo dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Overigens kunnen zich wel omstandigheden voordoen, zoals een wettelijke bewaartermijn, waardoor wij niet direct gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot verwijdering. Uiteraard zullen wij na afloop van de wettelijke bewaartermijn wel direct uw gegevens verwijderen.
 • Bezwaar: Voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om verwerken voor direct marketingdoeleinden, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Indien u niet langer direct mail wenst te ontvangen, kunt u:
  • zich afmelden in elke marketingmail
  • uw instellingen van uw account aanpassen
 • Overdraagbaarheid: Wilt u dat uw gegevens naar een derde partij worden verstuurd, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@agrovision.nl. Bij het verzoek tot retourneren van data werkt AgroVision in alle redelijkheid mee. Mocht het verzoek te specifiek zijn, dan verstrekken wij tegen betaling op basis van uurtarief de gegevens.

Kunnen wij dit document wijzigen?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het Privacy Statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.agrovision.nl.

Heeft u klachten over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken?

Allereerst merken wij op dat wij het betreuren dat u klachten heeft. Wij hopen dat u deze klachten eerst bij ons zelf kenbaar maakt, zodat wij er alles aan kunnen doen om deze klachten weg te nemen. Wilt u dit liever niet of bent u niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u met uw klachten zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verwerkersovereenkomst AgroVision

Disclaimer en privacy verklaring AgroVision