Optimaal Inseminatie Moment

Optimaal Inseminatie Moment voor 2 à 3 biggen meer

Het op het juiste moment insemineren van zeugen is medebepalend voor het bedrijfsresultaten van een bedrijf. Maar hoe maak je die inzichtelijk? U heeft daarbij behoefte aan de juiste rapportage. Welke inseminator scoort beter, en waarom? Hoe krijg je een minder-scorende inseminator naar een hoger niveau. De bepaling van het juiste inseminatiemoment gebeurt nu visueel door de inseminator. Varkens KI Nederland heeft een protocol opgesteld om te bepalen wat het juiste dekmoment is. Het verschil tussen het niet of juist wel op het juiste moment insemineren van een zeug kan oplopen tot 2 á 3 totaal geboren big per zeug per jaar. AgroVision biedt de zeugenhouders de gratis tools om het optimaal Inseminatie Moment te bepalen.

Wilt u meer weten over de analysetools en welke gegevens u in uw registratieprogramma bijhoudt om de juiste informatie naar boven te krijgen? Neem contact met ons op. Wij helpen u de juiste instellingen te doen en tonen waar u zelf de analyses oproept.