Studiegroepen

Leer meer over automatisering in de varkenshouderij

Studiegroepen

AgroVision verzorgt graag een bijeenkomst voor de deelnemers van uw studiegroep, speciaal gericht op automatisering in de varkenshouderij. Of het nu gaat over diermanagement of over liquiditeit.  Ook praten we u meteen bij over de laatste innovaties en ontwikkelingen.

In afstemming behandelen wij graag onderwerpen, die uw studiegroep bij de kop wil pakken. Hieronder geven wij voorbeelden van mogelijke thema's.

Studiegroep thema's:

Voeding:

 • Hoe registreer ik (met EDI-factuur) op de juiste manier voeraankopen, voorraden, nabetalingen/correcties, toewijzingen?
 • Wat is de beste manier van registratie van bijproducten en enkelvoudige voeders?
 • Hoe registreer ik op de juiste manier spekdikte en gewicht?

Optimaal inseminatiemoment:

 • Welke factoren zijn van invloed op het optimale moment van insemineren?
 • Hoe analyseer ik met PigVision op basis van stareflex en interval spenen-inseminatie in uren?
 • Hoveel kan ik besparen op overinseminaties?

Biggensterfte voor en na spenen:

 • Hoe registreer ik op de juiste manier de biggensterfte?
 • Hoe analyseer ik per reden uitval, moment van uitval, per cyclus en wat levert dat op?
 • Wat is mijn relatie levend geboren en sterfte voor spenen?

Bedrijfsvergelijking:

 • Hoe vergelijken we bedrijven binnen een studiegroep?
 • Hoe doen we dat technisch? En hoe financieel?
 • Hoe kan PigVision MSR ons helpen met extra vergelijkingsoverzichten?

Liquiditeit:

 • Hoe werkt de Mifas liquiditeitsbegroting?
 • Hoe krijg ik vroegtijdig inzicht in het verloop van mijn saldo de komende maanden?
 • Hoe kan ik gemakkelijk kosten vergelijken en het verloop zien in bepaalde periodes?

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met Wim Bisperink, telefoon 0570 - 664 131 of per mail servicedesk@agrovision.com