Voerefficiëntie in de weideperiode

 

De groei van de eerste snede gras gaat voorspoedig. Op veel plaatsen lopen al weer koeien buiten en is het weideseizoen weer van start gegaan. De grote vraag bij weiden is wat de kg drogestofopname van het verse gras is. Meten is erg lastig. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om toch goed inzicht te krijgen in de vers grasopname. Naast eigen kennis en ervaring, kan ook een grashoogtemeter gebruikt worden. Ook de VoerwinstMonitor heeft mogelijkheden om automatisch de vers gras opname te berekenen en u zonder extra werk, doorlopend inzicht te geven.

U, als veehouder, heeft de meeste ervaring en kent uw percelen. Noteer bij inscharen wat de geschatte drogestof hoeveelheid is die in het perceel staat. Doe dit nogmaals als de koeien verweid worden. U kunt zelf inschatten, maar ook gebruik maken van bijvoorbeeld een grashoogtemeter. Bij goede groeiomstandigheden kan er dagelijks meer dan 100 kg/ds/ha bijgroeien. Met deze gegevens kunt u de kg/ds-opname vers gras per dag bepalen.

Gemakkelijker is om gebruik te maken van de VoerwinstMonitor. Deze heeft een methode om de vers grasopname te bepalen. Dit noemen we dichtrekenen. In het Voerportaal -> Instellingen -> Voedermiddelen kunt u het voedermiddel ‘ Vers gras’ toevoegen. Stel als type ‘ Vers gras’ in. Vervolgens voegt u vers gras toe in het Basisrantsoen. Vink het vakje ‘Op laadlijst’ uit. Hierdoor komt vers gras niet op de laadlijst te staan, maar wordt het wel dagelijks geregistreerd. Wanneer u vervolgens ook het vinkje ‘Dichtrekenen’ aanvinkt, wordt vers gras gebruikt om het rantsoen mee dicht te rekenen.

Het belangrijkste uitgangspunt is de berekende drogestof opname uit het totale rantsoen. Overleg met uw adviseur wat hij heeft doorgerekend aan kg/ds vers gras in zijn rantsoenberekening en wat de totale drogestof aanbod in het rantsoen is. Deze moeten overeenkomen in bovenstaand scherm. U registreert het rantsoen dat in de stal wordt (bij)gevoerd op de gebruikelijke manier in VoerwinstMonitor. De krachtvoeropname uit de voerboxen wordt ook automatisch geregistreerd. Het verschil in kg/ds, tussen de totale opname in stal (aan het voerhek en voercomputer) en de totale kg/ds in het ingestelde basisrantsoen, wordt automatisch geregistreerd als vers grasopname. Deze kunt u goed vergelijken met uw eigen inschatting. Van belang is om de totale kg/ds-opname in het basisrantsoen zo goed mogelijk te bepalen met uw adviseur. Als er minder brok en/of voer aan het voerhek wordt opgenomen, dan wordt er dus meer vers gras opgenomen. In het onderstaande scherm is dit goed te zien:

Van belang is om ook de hoeveelheid restvoer dat voor het voerhek wordt weggehaald, goed te registreren. De vers grasopname wordt daardoor ook nauwkeuriger berekend. Op deze manier is ook gedurende de weideperiode de voeropname vast te leggen en kan de voerefficiëntie dagelijks berekend worden in de cockpit. U kunt er ook voor kiezen om het vers gras niet dicht te rekenen en deze zelf in te voeren. Ga zelf aan het stuur zitten en stuur bij wanneer dat nodig is. De cijfers in VoerwinsMonitor geven dit inzicht. Optimaliseren van voeren verbeterd de voerwinst en kan een zo hoog mogelijke melkproductie bereikt worden.

Er lopen allerlei ontwikkelingen en projecten om steeds nauwkeuriger vers grasproductie te kunnen bepalen. Volg bijvoorbeeld www.stichtingweidegang.nl en www.amazinggrazing.eu. Maar ook verschillende voerleveranciers meten en publiceren over vers gras. Doe er uw voordeel mee en stuur scherper. Wilt u meer weten over voerefficiëntie berekenen in de VoerwinstMonitor, neem dan contact op met AgroVision via www.VoerwinstMonitor.nl.