Voerefficiëntie nog belangrijker door hogere voerkosten

 

Door de stijgende krachtvoerkosten en de hogere ruwvoerkosten (door de droogte van afgelopen jaar) is de voerefficiëntie nog belangrijker geworden. U kunt geld besparen door een beter inzicht in uw voerkosten.

Met de VoerwinstMonitor heeft u grip op uw voerproces. De VoerwinstMonitor geeft zicht op de totale ruwvoer en krachtvoeropname, de voerefficiëntie, voerkosten en het saldo.

De VoerwinstMonitor combineert de ruwvoeropname met de melkmeetgegevens. Het programma berekent elke dag automatisch de werkelijke voerefficiëntie voor elke groep op uw bedrijf. De voerefficiëntie vergelijkt iedere dag de geproduceerde hoeveelheid melk met de voeropname van gisteren. Hoe meer melk per kg droge stof, hoe hoger de voerefficiëntie. In de praktijk varieert dit van 1.1 tot 1.7. Koeien die het voer beter benutten,  produceren efficiënter en dat ziet u terug in een hoger voerwinst.

De VoerwinstMonitor is handig in het dagelijks gebruik bij het voeren. U kunt uw data invoeren op uw smartphone of tablet en uw adviseur kan meekijken.

Klik hier voor meer informatie over de VoerwinstMonitor

Brochure VoerwinstMonitor