AgroVision Analytics

Jako zapracowany hodowca trzody chlewnej zbierasz coraz więcej danych. Dane te można gromadzić za pomocą nagrań zarządczych w telefonie komórkowym, stacjach żywienia, klimatyzacji i różnego rodzaju wagach. Ale wymieniasz również dane z rzeźniami i firmami genetycznymi. Kluczowe pytanie brzmi: co możesz zrobić z tymi wszystkimi danymi?

MyAgroVision portal

Za pośrednictwem naszego portalu MyAgroVision udostępniamy Twoje dane w przejrzystych, interaktywnych raportach w AgroVision Analytics. Dzięki AgroVision Analytics uzyskasz lepszy wgląd w proces biznesowy i lepsze informacje zarządcze, które pomogą Ci kierować procesami. Dzięki jeszcze bardziej przejrzystym wynikom możesz wspólnie z doradcami opracować bardziej szczegółowy i ukierunkowany plan. Poprawia to wyniki w Twojej firmie. Dzięki AgroVision Analytics Twoje dane stają się danymi inteligentnymi.

 

AgroVision Analytics wymienia dane tylko z naszymi programami do zarządzania online, takimi jak PigVision Online. Jeśli używasz komputerowej wersji PigVision, musisz najpierw przełączyć się z lokalnego na online.

Zalety

AgroVision Analytics

Monitor produkcji

Pierwszym raportem, który Państwu przedstawiamy, jest Monitor Produkcji.

Monitor produkcji zapewnia lepszy wgląd w codzienne operacje i udoskonalone informacje zarządcze, które pomagają kierować procesami. Możesz łatwo kliknąć przez raportowanie usług, porodów, odsadzeń, zwierząt opiekuńczych i śmiertelności prosiąt.

Need more information about AgroVision Analytics?

Send us a message