Analysis & Reporting

Analizy & Raporty

Big Data z danych produkcyjnch. Dzięki naszym interaktywnym narzędziom do analizy i raportowania można łatwo tworzyć określone raporty i analizy. Daje to lepszy wgląd w proces biznesowy i lepsze informacje zarządcze, które pomagają kierować produkcją.

Nasze Analizy & Raporty

Analytics

Jak lepiej wykorzystać dane!

MultiSite Reporting

Porównaj wszystkie lokalizacje

Central Office Module

Kiedy gromadzisz i wprowadzasz wiele danych centralnie

PigVision Data Center

From pig data to Big data.