AgroVision Analytics

Jako zapracowany hodowca trzody chlewnej zbierasz coraz więcej danych. Dane te można gromadzić za pomocą aplikacji mobilnych, stacji żywienia, urządzeń sterujących klimatem i różnego rodzaju wag. Wymieniasz również dane z zakładami mięsnymi i firmami genetycznymi. Kluczowe pytanie brzmi: co możesz zrobić z tymi wszystkimi danymi?

Portal MyAgroVision

Za pośrednictwem naszego portalu MyAgroVision przedstawiamy Twoje dane w przejrzystych, interaktywnych raportach AgroVision Analytics. Dzięki AgroVision Analytics uzyskasz lepszy wgląd w proces i stan produkcji, które pomogą Ci kierować zadaniami. Dzięki jeszcze bardziej przejrzystym wynikom możesz wspólnie z doradcami opracować bardziej szczegółowy i ukierunkowany plan. Poprawia to wyniki w Twojej firmie. Dzięki AgroVision Analytics Twoje dane stają się danymi inteligentnymi.

AgroVision Analytics wymienia dane tylko z naszymi programami do zarządzania w wersji online, takimi jak PigVision Online. Korzystając z lokalnej wersji PigVision, należy najpierw przełączyć się na wersję online.

Zalety

AgroVision Analytics

Monitor produkcji

Pierwszym raportem, który Państwu przedstawiamy, jest Monitor Produkcji.

Monitor produkcji zapewnia lepszy wgląd w codzienne zdarzenia i pełne informacje o stanie fermy. Pomaga on kierować zadaniami. Można łatwo zobaczyć raporty kryć, oproszeń, odsadzeń, szczegóły dotyczące zwierząt oraz upadki prosiąt.

Potrzebujesz więcej informacji AgroVision Analytics?

Wyślij nam wiadomość