Management systems

Systemy zarządząjące produkcją

Jako hodowca trzody chlewnej gromadzisz dużą ilością danych w swoim gospodarstwie. Dzięki naszym systemom zarządzania produkcją masz doskonałe narzędzie do szybkiego i dokładnego rejestrowania danych I przekształcania ich w przydatne informacje zarządcze. Następnie możesz to przeanalizować i udostępnić swoim doradcom.

Nasze programy

PigVision

Najlepsze rozwiązanie do rejestracji i zarządzania dla każdej fermy świń.