Sales Area manager (location Denmark)

(see below for English)

Sales Area Manager – vil du forme morgendages landbrugssektor?

AgroVision er en af de største europæiske udviklere af software til landbrugssektoren. Vi har et stort udvalg af softwareløsninger, som vi udbyder til vores 20.000 kunder og mere end 100 partnere i landbrugssektoren.

Hvem er du?

Vi leder efter en international sales manager, for hvem salg er integreret i dit DNA. Vi er klar til såvel en garvet sælger som et nyt talent. En baggrund i dansk svineindustri er en klar fordel.

Dine ansvarsområder.

Du vil blive en del af vores internationale salgsteam, hvor account managers, salgspersonale, salgs managere og distributører/lokale agenter arbejder tæt sammen. Du bliver i samarbejde med disse ansvarlig for salg af de bedste løsninger til vores kunder. Alt salg foregår i tæt samarbejde med vores salgsteam, vores produkt ansvarlige og operationsteam. Indenfor teamet er du ansvarlig for alle vores kunders købsoplevelser. Mere specifikt vil du blive ansvarlig for det danske marked samt en udvalgt markedsgruppe i overensstemmelse med din profil.

Dine arbejdsområder vil blive afgjort baseret på din profil, personlig interesse og baggrund.

Din profil

 • En bachelor eller masters degree foretrækkes
 • Nogle års erfaring som account manager eller eksport manager
 • Villig til at rejse 40-50 % af tiden
 • Erfaring fra svineproduktion
 • Salgsmentalitet, meget resultat fokuseret og målbevidst
 • Flydende engelsk i skrift og tale, gerne tysk
 • Praktisk tilgang til opgaverne

Vi er

AgroVisions salgsteam er globalt præsenteret i flere verdensdele (Asien,  Nord- og Sydamerika, Afrika, Kina og Europa). Vi hjælper landmændene med automatisering af deres miljø, flydende dataudveksling, smarte indtastnings enheder og gode rapporter til at drive deres forretninger. Vores hovedfokus er svineproducenter i hele verden.

For at give dig et indtryk:

 • Med vores PigVision Mobile applikation kan landmanden se alle dyredata og kan modtage og bruge data ved at scanne RFID øremærkerne. Appen viser straks alle data om soen
 • Vi udvikler produkter, som er med til at optimere den bedste sammensætning af foder til køer. Softwaren udregner dette på daglig basis og sender data til foderstyringen i stalden, for at sikre at dyrene får det korrekte foder
 • Vi hjælper landmænd med at fastlægge det optimale tidspunkt på året for beskyttelse mod sygdomme i deres kartoffelavl. Landmandes beliggenhed, vejrdata fra egen vejrstation samt vejrudsigter fra internettet afgør i samarbejde med vores software, hvornår det bedste tidspunkt er til at tage action for at beskytte afgrøderne

Vores tilbud

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et uformelt arbejdsmiljø og et job fyldt med udfordringer i en hurtigt voksende branche, Vi tror på personlig udvikling. Arbejdsstedet er med udgangspunkt i vores afdeling i Tørring, Danmark.

Interesseret?

Er du entusiastisk og klar til at hoppe ombord og være en del af vores internationale salgsteam? Så send dit CV og en kortfattet ansøgning til hrm@agrovision.com

Har du specifikke spørgsmål angående stillingen, kan du kontakte Pieter Brons (Sales Director) p.brons@agrovision.com eller Jacob Rasmussen (Administrerende direktør) j.rasmussen@agrovision.com

 


International sales manager

AgroVision is one of the biggest agricultural software developers in Europe. We have a wide range of management software solutions that we market to our 20.000 customers and more than 100 agribusiness partners.

 

Who are you?

We are looking for an international sales manager for whom selling is his/her second nature. We are ready to talk to you if you are a senior or a talent. Background in the Danish pig industry is an advantage.

 

Your responsibilities

You will be part of the International Sales team, where Account Managers, Sales staff, sales Managers and distributors/local agents closely work together. You are jointly responsible for selling the best product solutions for our customers. All the selling is carried out within the team and in close cooperation with our Product Managers and Support department. Within that team, you are responsible for the whole Customer Experience of our customers. More specifically you will be responsible for the Danish market and a selected group of markets depending on your profile.

Your working area will be determined based on your profile, personal interest and background.

 

Your profile

 • A bachelor or master degree (is preferred)
 • Some years of working experience as an Account Manager or Export Manager
 • Willingness to travel 40-50% of your time
 • Preferably experience in pig husbandry
 • Sales mentality; very result driven and target focussed
 • Fluent in English (speaking and writing)
 • Hands-on mentality

 

We are

The Sales team of AgroVision, globally present in several areas (Asia, America’s, Africa, China and Europe). We support our farmers by automating their environment, having smooth data exchange, smart input devices and good reporting to run their business. We mainly do this for pig farming globally.

To give you an impression:

 • With our Mobile-PigVision application, the farmer can view all animal data, and can receive and use this data by scanning the RFID chip in the ear tag. The app immediately shows the data from the sow.
 • We developed a product that determines the best composition of the feed for the cow. The software calculates this on a daily basis and instructs the feeding robot in the barn to ensure that the cows receive the correct food.
 • We help farmers to determine what the optimal time of year is to protect their potatoes against diseases. Given the location of the farmer, weather data from his own weather station and the weather forecast of the internet, the software determines what the best time is to take action to protect the crop.

 

Our Offer

We offer a fulltime position in an informal working environment and a job filled with challenges in a fast developing branch. We believe in personal growth and development. The working place will be from our office in Tørring, Denmark.

 

Interested?  

Are you enthusiastic and do you want to hop on board and join our International Sales team?  Send your resume to Hrm@agrovision.com

For detailed questions regarding the position please contact Pieter Brons (Sales Manager) p.brons@agrovision.com or Jacob Rasmussen (Managing Director) j.rasmussen@agrovision.com

 

 

Need more information?

Contact us