AgroVision og IQinAbox

AgroVision og IQinAbox indgår partnerskab om at levere intelligente Big Data løsninger til griseproducenter, slagterier og foderleverandører.

Den digitale transformation af det industrialiserede landbrug betyder, at data nu kan flyde uhindret mellem landmænd, slagterier, foderstof og andre aktører i den danske landbrugssektor. Det kræver dog stadigvæk en stor fælles indsats fra alle aktører at transformere data til værdiskabende indsigt i produktionen. Ved at kombinere bedriftsdata fra AgroVision med IQinAbox’s indsigt og ekspertise i data dreven modellering og analyse, kan potentialet i den (big) data drevne optimering på tværs af branchens aktører realiseres.

IQinAbox (www.iqinabox.com) er et dansk data science startup, der i et tæt samarbejde med universiteter, SEGES, Danish Crown og foderstofbranchen udvikler datadrevne løsninger til produktionsoptimering og overvågning. ”Vi har udviklet vores analyseplatform i tæt samarbejde med vores danske agrisektor partnere. Det har givet os adgang til data af den rette kvalitet, så vi har kunne udvikle vores modeller direkte til rigtige produktionsdata og dermed få robuste modeller og resultater”, siger Nils Toft, teknisk direktør og partner i IQinAbox og tidligere professor i epidemiologi på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. ”IQinAboxs analytics og insights engine, er en unik, cloudbaseret, fuldt skalerbar løsning, der er baseret på avancerede statistiske metoder, biologisk forståelse af processerne omkring grise i vækst og dyb indsigt i branchens ønsker og behov”, siger Thomas Nejsum Madsen, der er administrerende direktør og stifter af IQinAbox.

IQinABoxs cloudløsninger arbejder allerede med data fra Danish Crown i deres Dynamisk Tilvækst, der er integreret i Danish Crowns dashboard og ejerapp, og der er løsninger på vej med store danske foderstoffirmaer. ”Sammen kan IQinAbox og AgroVision hjælpe landmænd, foderstof, slagterier m.v. med at åbne op for det kæmpe potentiale, der er i at samle data for at optimere produktivitet på tværs af hele værdikæden i agrisektoren”, siger Thomas Nejsum Madsen.

”Partnerskabet med IQinAbox gør det muligt for AgroVision at tage skridtet fra de traditionelle BI løsninger, baseret på landmandens egne data, til datadrevne, modelbaserede løsninger, der gør det muligt at lave realtids optimering af ressourcerne på tværs af hele værdikæden. Kombineret med AgroVisions MyAgroVision portal og Grower App kan IQinAboxs løsninger skabe værdi fra dag 1.”, samstemmer Jacob Rasmussen, Administrerende Direktør i AgroVision.

This website uses cookies to improve your experience.