Optifeed

Optifeed er et program for rådgivere til beregning af foderrationer. Programmet tager også højde for råvarer og foderpriser. Der er mulighed for at importere grovfoderanalyser og ejendommenes nøgletal ka ninddrages. Optifeed kan bruges til malkekøer, geder og kødkvæg, og bliver hver dag brugt af 400-500 kunder.

Forskellige roller

Optifeed kan tilgås af flere forskellige parter. Det virker både med en central administrator, samt med forretningspartnere.

  • Administrator
    Fodersammensætning, brug af recepter, indstillinger til brugerfladen, foderkurver, foderpriser, regioner, kundeallokationer m.m., er alt sammen styret fra centralt hold af administratoren. 
  • Rådgivere 
    Forretningspartneren kan analysere rationerne i diverse tilknytede virksomheder. Dette gøres lokalt på en computer (offline client). Partneren kan arbejde offline fra køkkenbordet hos landmanden. Data gemmes lokalt. Ved at synkronisere data dagligt gemmes data sikkert og rådgiveren har altid mulighed for at tilgå de seneste resultater, udvalg, priser, beregningsmodeller og kurver.

Rapporter på din måde

Reporter kan udgives på platformen, sendes pr. E-mail eller printes ud. Derudover er det muligt at skabe rapporterne i overensstemmelse med virksomhedens layout/brand.

Bibliotek 

Med Optifeed har du adgang til en stor online database. CVB og Shothorst Feed Research data bliver vedligeholdt af AgroVision. Du kan tilføje dine egne oplysninger uden begrænsninger. Administratoren bestemmer, hvilke elementer samarbejdspartnere kan tilgå.

Ønsker du mere info om Optifeed?

Send os en besked