Central Office Module

For fuldintegrerede systemer med flere landbrug og store mængder data, der bliver indsamlet centralt tilbyder vi Central Office Module (COM). Forskellige slags data, såsom slagteresultater, foderleverancer eller andre økonomidata, som opbevares centralt, kan indsættes i COM-programmet og derefter sendes til de enkelte landbrug til analyse eller benchmarking.

Tilføjelse for PigVision-brugere  

Central Office Moduleet er en tilføjelse til PigVision-programmet og er derfor kun tilgængeligt for PigVision-brugere.

Moduler

Det basale

Flytning, dødelighed, foder (manuel indtastning), andre udgifter og slagtedata (manuel indtastning) bliver eksporteret, via COM, til det enkelte landbrugs rapporter i PigVision.

Skræddersyet

Følgende er muligt I COM: Adresse-database, forflytningsdokumentation til regeringer og/eller myndigheder, elektronisk import af foder- og slagtedata, foderbestilling og batch management af 7- og 30 kg grise samt slagtesvin.

Fordelene

ved Central Office Module

Effektivitet og tidsbesparelse

Hurtigt samt nemt datainput og nøglerapporter er kun et enkelt klik væk.

Planlægning og kontrol

Planlægningsværktøjer til salg og leverancer af dyr. Krydstjek mellem prisaftaler og importerede fakturaer sker automatisk og systemet gør dig opmærksom på eventuelle diskrepanser.

Alt fra ét sted

Det er nemmere at bestyre flere lokationer fra ét centralt sted. Besøg hos flere produktionsfaciliteter kan spares væk.

Ikke mere Excel

Mulighed for at flere personer kan arbejde i systemet – samtidigt.

Ønsker du mere info om Central Office Module?

Send os en besked