Investering i rådgivning skal give udbytte

SvinerådgivningDanmark er med 30 konsulenter Dan­marks største svinerådgivning. De rådgiver cirka 50 % af alle svineproducenter i landet. Målet er at skabe større udbytte og konkurrencekraft.

– Årsagen til vores succes er, at vi sikrer landmanden et større udbytte på bundlinjen, forklarer Karin Næsby, der er konsulent i SvinerådgivningDanmark.

Ved at dokumentere at investeringen i rådgivning forbed­rer bundlinjen, kan landmanden se en værdi i at samar­bejde om optimering af svineproduktionen.

– Afslører E-Kontrollen f.eks. et for højt foderforbrug, finder vi årsagen og får sat foderforbruget ned i et tæt samarbejde med landmanden. Måske skal formalings­graden af kornet ændres? Måske skyldes det fermente­ringen i vådfoderet eller en forkert sammensætning af råvarer? Ved at justere på de rigtige knapper, får vi sat foderforbruget ned, forklarer Karin Næsby.

Nye muligheder for benckmarking

Alle svinerådgivere i Danmark har AgroVisions nye PigVision. Det er installeret på den samme server, hvilket giver nye stærke muligheder for at benchmarke.

– I dag indberetter vi 10 tal, som vi kan benchmarke. Ved at samle data fra alle rådgivningscentre, har vi flere besætninger og tal fra E-kontrollen at trække på.

Alle tallene er automatisk i systemet. Det giver et langt mere præcist billede og er mere fleksibelt, forklarer Karin Næsby.

Det nye WinPig er udviklet I tæt samarbejde med svinerådgivere over hele landet

Udviklingen af det nye PigVision er sket i et tæt samarbej­de med alle 12 lokale rådgivningscentre i Danmark. De 12 lokale centre har valgt en styregruppe på 3 personer. Blandt dem Jan Rodenberg, der er direktør i Svinerådgiv­ningDanmark.

– AgroVision har lyttet til vores ønsker og forbedret pro­grammet ud fra et fælles mål om at optimere svinepro­duktionen med et nyt stærkt managementsystem. Det synes jeg er lykkes, selv om der stadigvæk er ønsker for so-hold. Men intentionerne er gode, og vi glæder os til at tage alle muligheder i det nye PigVision i brug.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
This website uses cookies to improve your experience.