Central Office Module - Keskusyksikkö moduuli

Integraattoreille tai vertikaalisille tuotantojärjestelmille, joilla on monia maatiloja ja joissa suuria määriä tietoja kerätään keskusyksikössä, meillä on keskusyksikkö moduuli (COM). Erilaisia tietoja, kuten teurastustiedot, rehun toimitukset ja muut taloudelliset tiedot, jotka on tallennettu keskustoimistoon, voidaan syöttää COM-ohjelmaan ja viedä sitten yksittäisille maatiloille yhden tilan analyysiä tai vertailuanalyysiä varten.

Lisä PigVisionin käyttäjille 

Central Office Module on PigVision-ohjelman lisäosa, ja se on saatavana vain PigVision-käyttäjille.

Moduulit

Basic

Siirrot, kuolleisuus, rehut (manuaalinen syöttö), muut kustannukset, muut tulot ja teurastustiedot (manuaalinen syöttö) viedään COM-ohjelman kautta PigVisioniin yhden maatilan raportteja varten.

Kustomoitu

On olemassa seuraavat vaihtoehdot: osoitetietokanta, siirtoasiakirjat hallituksille ja / tai viranomaisille, rehu- ja teurastustietojen elektroninen tuonti, rehun tilaaminen, välikasvattamon ja lihasikalan erien hallinta.

Central Office Moduulin hyödyt

Tehokkuus ja ajansäästö

Aikaa säästävä tietojen syöttö ja keskeiset suorituskykyindeksiraportit ovat saatavilla näppäimen painalluksella.

Suunnittelu ja valvonta

Suunnittelutyökalu eläinkauppaan ja kuljetuksiin. Rehun ja ruhon hintasopimusten tarkistus tuotuihin laskuihin ja maksulomakkeisiin tehdään automaattisesti, ja jos eroja on, järjestelmä antaa ilmoituksen.

Kaikki yhdestä paikasta

Useita paikkoja on helpompi hallita yhdestä pisteestä. Säästymme käynneiltä eri tuotantolaitoksiin.

Enää Exceliä ei tarvita

Mahdollisuus työskennellä useiden ihmisten kanssa järjestelmässä samanaikaisesti.

Tarvitsetko lisätietoja tuotteesta Central Office Module?

Lähetä meille viesti