MultiSite Reporting

Jos sinulla on useita sikatiloja tai pidät sikoja useassa eri sijainnissa ja haluat kerätä näiden sijaintien tiedot yhteen, jotta eläinmäärien seuranta, aikataulutus ja analysointi on helpompaa. Meillä on sinulle ratkaisu: PigVision MultiSite Reporting (MSR).

Miksi MultiSite Reporting?

Suuret sikatilat, joilla on useita sijainteja, ovat lisääntymässa. Näiden sijaintien ohjaaminen ei ole aina helppoa, koska kutakin sijaintia koskevia tietoja verrataan erikseen. MSR tarjoaa hyödyllisen online-ohjelman, joka yhdistää kaikkien sijaintien tiedot. Eri tuotantotilojen tuloksia voidaan verrata rehun, genetiikan jne. mukaan

PigVision MultiSite Reporting on käytettävissä porsastuotanto ja sikatiloille.

Lisäksi eri tilat voivat toimia yhdistetyin tiedoin ja saamme yleiskatsauksen käyttämällä sekä porsastuotantotilojen ja lihasikaloiden tietoja. Näin saamme yleiskatsauksen tuotannosta tiineytyksestä teuraaksi.

Moduulit

Emakot

Kaikki tieto tiineytyksistä, porsimisista ja vieroituksista jokaisen raportilla olevan tilan osalta ja yhteenlaskettuna.

Lihasiat

Kaikki tiedot kaikkien sikaloiden toimituksista, rehun hyötysuhteesta, rehukustannuksista, hävikistä, kasvusta, rehun käytöstä ja toimituksista.

Teurasanalyysi

Suora yhteys teurastamoihin.

MultiSite Reportingin hyödyt

Tarvitsetko lisätietoja tuotteesta MultiSite Reporting?

Lähetä meille viesti