AgroVision Analytics

Som aktiv griseproducent indsamler du en stadig stigende mængde data. Disse data kommer bl.a. fra dine daglige registreringer på din mobiltelefon, dit foderanlæg eller foderstationer, samt klimaanlæg og forskellige typer af vægte. Derudover kan det være, at du også udveksler data med dit slagteri eller avlsselskab. Det store spørgsmål er, hvad kan du få ud af alle disse data?

MyAgroVision portal

I vores MyAgroVision-Portal gør vi dine data tilgængelige i overskuelige interaktive rapporter i AgroVision Analytics. Med AgroVision Analytics får du mere indsigt i dine produktionsresultater og helt opdaterede informationer til at styre din produktion. Ved at gøre resultaterne endnu mere gennemsigtige, kan du arbejde mere specifik og målrettet evt. sammen med dine rådgivere. Dette forbedrer resultaterne i din virksomhed. Med AgroVision Analytics bliver dine data smarte data.

AgroVision Analytics deler kun data med vores online mangementprogrammer, som PigVision Online. Hvis du bruger desktop-udgaven af PigVision, kræves det at du skifter til Online.

Fordelene

ved AgroVision Analytics

ProduktionsMonitor

Den første rapport vi vil introducere dig til, hedder ”ProduktionsMonitor”.

”ProduktionsMonitor” giver dig et komplet overblik over den daglige drift og giver dig, som leder, et bedre værktøj til at styre og justere dine arbejdsgange. Du kan nemt klikke dig gennem rapporten, der indeholder løbninger, faringer, fravænninger, tjekliste og smågrisedødelighed.

Ønsker du mere info om AgroVision Analytics?

Send os en besked