Varkenshouders met data kunnen het bedrijfsmanagement nog verder optimaliseren

Ruth en Jan van der Haar hebben een vermeerderingsbedrijf met 240 TN50-zeugen in het Overijsselse Collendoorn. Het bedrijf is aangesloten bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV), waarbij ze meedraaien in de groep van 140 varkenshouders waarvan de biggen worden gechipt.

Vorig jaar zijn AgroVision en Ruth van der Haar een samenwerking aangegaan. Van der Haar is namelijk sinds 2019 een Nuffield-scholar en afgelopen twee jaar dook zij in de wereld van data en smartfarming. Een grondige analyse van haar eigen bedrijfsdata en die van de slachterij leerde dat haar biggen bij geboorte gemiddeld 200 gram zwaarder zijn dan die van het landelijk gemiddelde welke op 1,3 kilo staat. Beide datastromen worden samengebracht en op een gebruiksvriendelijk manier visueel in beeld gebracht in AgroVision Analytics. Hierdoor konden de bevindingen van de onderzoeken gestaafd worden.

Artikel Nieuwe Oogst

In het vakblad De Nieuwe Oogst is een uitgebreid artikel geschreven over het onderzoek van Van der Haar, waarbij de slotconclusie van het onderzoek luidt dat varkenshouders met data het bedrijfsmanagement nog verder kunnen optimaliseren. Daarnaast kwam ook naar voren dat er nog een wereld te winnen is met het slim koppelen van data. Datzelfde geldt voor technieken die vallen onder de noemer smart farming: camera’s die het gedrag van dieren monitoren of sensoren die dat doen met het stalklimaat.

Jaarvergadering Nuffield Nederland

De verdere uitkomsten en bevindingen van het onderzoek presenteerde Ruth van der Haar op 31 maart jl. tijdens de zeer interessante jaarvergadering van Nuffield Nederland. Bekijk de hele live uitzending van de jaarvergadering terug via onderstaande video.

This website uses cookies to improve your experience.