De beschikbare gebruiksruimte direct in beeld

Hoeveel mest u mag gebruiken is een complexe berekening en hangt af van veel factoren en uitzonderingen. De CropVision Mineralenplanner biedt u uitkomst: in één oogopslag ziet u welke beschikbare gebruiksruimte u heeft op uw bedrijf.

 

Strenge mineraalnormen

De regels rondom het meststoffengebruik worden steeds meer aangehaald. De normen waaraan we moeten voldoen zijn scherp en de berekening is niet altijd even makkelijk; deze moet gebaseerd zijn op de resultaten van recent grondonderzoek, grondsoort, grondgebruik, bemestingstoestand, mestsoort en de omvang van de percelen en de gewassen en is dus voor iedere teler verschillend. 

De CropVision Mineralenplanner berekent de beschikbare ruimte met deze variabelen exact voor u uit. U weet zo voor elke teelt precies wat de gebruiksruimtes voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat zijn. Het totaal van alle teelten samen geeft de gebruiksruimte voor uw totale bedrijf.

Start met CropVision Mineralenplanner Voor € 150,- per seizoen

Hoeveel ruimte al verbruikt?

Aan de hand van de registraties van reeds uitgevoerde bemestingen, berekent de Mineralenplanner vervolgens hoeveel van deze beschikbare gebruiksruimtes reeds gebruikt is. Op elk moment tijdens het groeiseizoen kunt u aan de hand van de nog resterende gebruiksruimte zien hoeveel dierlijke mest, stikstof en/of fosfaat u nog kunt bemesten. 

Gebruiksnormen op teelt en bedrijfsniveau

CropVision berekent de gebruiksnormen op teelt- en bedrijfsniveau. Het betreft de normen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat. Zo weet u precies hoeveel mest u mag gebruiken op uw landbouwgrond. Als u meer stikstof of fosfaat mag gebruiken, bijvoorbeeld bij stikstof- of fosfaatdifferentiatie, houdt CropVision daar rekening mee.

Wilt u meer informatie? Over de CropVision Mineralenplanner

Wij helpen u graag verder. Bel 0570 664 115 of vul het contactformulier in

Meer informatie? Vul uw gegevens in of bel 0570 664 115