Kennisdocument
Plannen van uw bemesting in de praktijk

Aanvragen kennisdocument

Praktische tips voor complexe mineraalwetgeving

De regels rondom het meststoffengebruik zijn streng. Om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, is een goede planning noodzakelijk. Het kennisdocument geeft u tips voor de praktijk.

Vul uw gegevens in en u ontvangt het kennisdocument direct in uw mailbox.

Hoe omgaan met de strenge mineraalnormen?

De regels rondom het meststoffengebruik worden steeds meer aangehaald. De normen waaraan we moeten voldoen zijn scherp en de berekening is niet altijd even makkelijk; deze moet gebaseerd zijn op de resultaten van recent grondonderzoek, grondsoort, grondgebruik, bemestingstoestand, mestsoort en de omvang van de percelen en de gewassen en is dus voor iedere teler verschillend. 

Om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, is een goede planning noodzakelijk. Veel telers maken voorafgaand aan het seizoen samen met de adviseur een mineraalplan. Het daadwerkelijke verbruik wijkt echter meestal af van de planning. Bij de planning heb je bijvoorbeeld nog geen kennis van de exacte samenstelling van de geleverde organische mest. Het is daarom noodzaak om dit goed te blijven monitoren, zodat u niet aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan. 

Met de CropVision Mineralenplanner ziet u in één oogopslag welke beschikbare gebruiksruimte u heeft op uw bedrijf.

Nieuw: CropVision Mineralenplanner

De CropVision Mineralenplanner rekent de beschikbare ruimte exact voor u uit en geeft gedurende het jaar inzicht in de benutting van de beschikbare ruimte. Dit geldt voor dierlijke mest, overige mestsoorten en kunstmest.

Onderdeel van CropVision

De Mineralenplanner is gekoppeld aan CropVision Teeltregistratie. Hier legt u eenvoudig uw teeltregistraties vast. Van zaaien, bemesten, spuiten tot oogsten. Door slimme verbindingen met uw leveranciers, RVO, laboratoria, weerstations en afnemers creëert u razendsnel een flexibel registratieplatform waarin u baas blijft over uw eigen gegevens.

Wilt u meer informatie?
Over CropVision of Mineralenplanner?

Wij helpen u graag verder. Bel 0570 664 115 of vul het contactformulier in