Agemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

AgroVision B.V.

Per 1 januari 2011 zijn de algemene voorwaarden van AgroVision BV gewijzigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor het gebruik van data verwijzen wij u naar deel D van deze algemene voorwaarden zijnde “Algemene voorwaarden Privacy en gebruik data(banken)”.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AgroVision gesloten overeenkomsten, bevestigingen en andere rechtsverhoudingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bekijk hier de aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de JoinData uitwisseling

Prijsbeleid en disclaimer

De informatie en prijsvermeldingen op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepubliceerd. Het kan echter bij uitzondering voorkomen dat informatie onjuist of niet geheel volledig is. Aan informatie en prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de website gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief installatie- of instelkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. In verband met stijgende kosten en inflatie, worden de prijzen per kwartaal aangepast.

Klachtenprocedure

Privacy statement / AVG

Security

Cookies