Agemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

AgroVision B.V.

Per 1 januari 2011 zijn de algemene voorwaarden van AgroVision BV gewijzigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor het gebruik van data verwijzen wij u naar deel D van deze algemene voorwaarden zijnde “Algemene voorwaarden Privacy en gebruik data(banken)”.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AgroVision gesloten overeenkomsten, bevestigingen en andere rechtsverhoudingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bekijk hier de aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de JoinData uitwisseling

Klachtenprocedure

Privacy statement / AVG

Security

Cookies