Ervaring Paul & Henri Beuselinck

Paul & Henri Beuselinck

'Meer grip op milieuregels en wetgeving met CropVision'

Paul en Fabiënne Beuselinck baten samen met hun zoon Henri een gemengd boerenbedrijf uit in Oostduinkerke. Ze hebben melkvee, varkens en verbouwen gras, mais, wintertarwe, suikerbieten en aardappelen. Veel akkerbouwproducten hebben eigen regels voor zaaien, bemesten, gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen. Die wetten en regels worden doorgaans steeds strenger en complexer. Hoe zorg je er als boer voor dat je overal aan voldoet? Paul en Henri vertellen hoe zij dit hebben opgelost.

Paul begint enthousiast over zijn onderneming: “Ik ben erg trots op het bedrijf. Het gaat al generaties mee en sinds 2020 is ook mijn zoon Henri erbij gekomen. We hebben in de loop der jaren veel uitgebouwd en gemoderniseerd, maar altijd op een evenwichtige manier. We houden rekening met de kringlooplandbouw.”

Meer regels en eisen

Omdat Paul – net als andere boeren in België en Europa – aan steeds meer strenge (milieu)regels en eisen moet voldoen, is hij op zoek gegaan naar een manier om dit voor zijn bedrijf goed te regelen. Henri licht toe waarom dat zo belangrijk is: “We zijn allemaal verplicht om voor onze producten teeltfiches bij te houden en in te sturen. Het wordt steeds belangrijker en ook afnemers vragen ernaar.

De oogst wordt betaald als je de teeltfiche meestuurt. Verder moeten we voor de perceelsfiches een registratie bijhouden en moeten we zorgen dat we binnen de limieten blijven met bemesting en bestrijdingsmiddelen.”

"Het programma kijkt ook naar de weersomstandigheden en wat je al gespoten hebt voor een passend spuitadvies.”

Minder administratieve handelingen

“Ik hoor vaak collega’s zeggen dat zij nog teeltfiches van drie maanden geleden moeten invullen. Ik ben blij dat wij daar geen last meer van hebben”, vertelt Paul met hoorbare opluchting in zijn stem. Hij verzorgt tegenwoordig namelijk de teeltregistratie voor het hele bedrijf in één online app. Henri knikt en beaamt dit: “Het werkt heel gebruiksvriendelijk. Via het ALV haal ik één keer per jaar mijn volledige teeltplan op en vervolgens worden alle percelen met de bijbehorende gewassen automatisch ingetekend. Per perceel of gewas kan ik dan eenvoudig een registratie toevoegen voor een bepaalde bewerking.“

Registratie en advies onder handbereik

“Voordat ik bijvoorbeeld met spuiten aan de gang ga pak ik altijd CropVision erbij”, gaat Henri verder. “Terwijl ik de spuit vul, voer ik  het direct in op de app op mijn mobiel. Het mooie is dat je direct een waarschuwing krijgt zoals ‘Let op, de volgende keer mag je dit middel niet meer gebruiken’, of ‘De interval is te kort’. Dit voorkomt fouten en je bouwt er automatisch kennis mee op.”

Grip op bedrijf

Als we vragen wat CropVision hem heeft gebracht, is Paul duidelijk: “Overzicht, arbeidsgemak en volledigheid. Iedere bewerking op het land, kan je direct in de teeltregistratie bijwerken op je mobiel. Alles staat netjes ingevuld en het klopt altijd. In de toekomst wil ik ook mijn boekhoudprogramma Ceres aan de teeltregistratie koppelen. Dat scheelt weer tikwerk en voorkomt fouten.”

Heeft u een vraag?

We helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en we bellen u terug.

Voordeel digitale teeltregistratie

Benieuwd? naar CropVision

Vraag een demo aan of bel direct 0570 664 115