Bedrijfs- en fiscale boekhouding

Bedrijfs- en Fiscale Boekhouding

De bedrijfsboekhouding is één van de belangrijkste instrumenten op het land- en tuinbouwbedrijf. AgroVision biedt met Ceres en Toppix financiële software waarmee de agrariër eenvoudig zelf zijn bedrijfs- of fiscale boekhouding kan doen. De periodische BTW-aangifte vloeit eruit voort zonder veel extra werk in Toppix. Dankzij uitwisseling met uw Ceres varkens of rundveeprogramma worden belangrijke kengetallen in de Ceres Bedrijfsboekhouding overgenomen.

Uitwisselen met boekhoudkantoren

Veel landbouwers hebben behoefte aan centralisatie van boekhoudgegevens. Ceres Bedrijfsboekhouding kan langs elektronische weg de boekhoudgegevens doorsturen naar verschillende erkende boekhoudkantoren. Zij zullen op hun beurt een bedrijfsuitslag berekenen die dan tevens vergeleken wordt met andere gelijkaardige bedrijven.

Onze financiële producten

Bedrijfsboekhouding

Ceres Bedrijfsboekhouding zorgt voor een administratieve vereenvoudiging op het bedrijf. Alle gegevens dienen slechts eenmaal geboekt worden.

Fiscale boekhouding

Geen fiscale boekhouding is zo eenvoudig als met het software pakket Toppix-Fiscaal en Toppix-facturatie.