Studiegroepen

Bent u lid van een studiegroep en bent u opzoek naar interessante thema´s? Dan kan AgroVision een bijeenkomst voor de deelnemers van uw studiegroep verzorgen, speciaal gericht op automatisering in de varkenshouderij. U kunt daarbij denken aan vraagstukken zoals voerverbruik, relatie levend geboren en sterfte voor spenen of optimaal inseminatiemoment.

Het hoofdonderwerp is automatisering. Hints en tips rondom juiste registratie, data-analyse en de ontwikkelingen binnen AgroVision. In afstemming behandelen we graag onderwerpen die uw studiegroep bij de kop wil pakken.


Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Voeding
  • Optimaal inseminatiemoment
  • Biggensterfte voor en na spenen
  • Bedrijfsvergelijking
  • Liquiditeit

Heeft u interesse voor uw studiegroep?

Vul uw gegevens in of bel 0570 664 115