Slim samenwerken

In CropVision werken telers en adviseurs optimaal met elkaar samen. Doordat CropVision een online toepassing is, kan de teler zijn bouwplan, registraties en de ligging van de percelen eenvoudig delen met de adviseur. Alleen als de teler hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Dit geeft veel inzicht waardoor de adviseur beter en gerichter kan adviseren. De adviseur kan op zijn beurt een advies uitbrengen die de teler ontvangt in CropVision en via de mail.

Waarom CropVision Consultant

Het grote voordeel is dat de adviezen bewaard blijven in CropVision. Zowel de teler als de adviseur ziet precies hoe vaak en wat de adviseur geadviseerd heeft. Iedereen kijkt naar dezelfde informatie. Dat praat wel zo makkelijk.

De voordelen

van CropVision Consultant

Gerichte adviezen uitbrengen

Via CropVision Consultant kijkt de adviseur met de teler mee. Hij constateert bijvoorbeeld tijdig wanneer gewassen onvoldoende beschermt zijn en adviseert binnen de wettelijke grenzen welke maatregelen de teler kan nemen.

Iedereen kijkt naar dezelfde informatie (na toestemming)

Wanneer de teler gegevens wilt delen met de adviseur, geeft hij daarvoor nadrukkelijk toestemming. De adviseur kan enkel dan de gegevens inzien via CropVision Consultant. Zo kan de teler op een veilige manier de adviseur laten meekijken.

Adviezen direct in CropVision

De teler ontvangt het advies van de adviseur direct in CropVision en via de e-mail. De teler kan dit advies vervolgens opvolgen en omzetten in een registratie. Bovendien blijven de adviezen bewaard in CropVision.

Gewasbeschermingmonitor standaard meegeleverd

Al onze teeltklanten kunnen de Gewasbeschermingsmonitor downloaden. Bij de evaluatie van het seizoen kunnen de teler en adviseur dit rapport raadplegen om te bekijken welk effect de adviezen hebben gehad in combinatie met de opvolging.

Wilt u meer informatie? Over CropVision Consultant.

Wij helpen u graag verder. Bel 055 - 230 720 of vul het contactformulier in

De volgende organisaties werken met CropVision Consultant

Meer informatie? Vul uw gegevens in of bel 055 230 720