Ervaring Peter Begeman

Peter Begeman

‘Online teeltregistratie biedt veel gemak’

Akkerbouwer Peter Begeman in het Drentse Nieuw Annerveen teelt zetmeelaardappelen, suikerbieten, wintertarwe en zomergerst. Daarnaast teelt hij pootgoed voor eigen gebruik. Begeman werkt sinds twee jaar met een online teeltregistratie programma. En dat bevalt hem goed. Hij kan alle teeltgegevens snel opvragen. Dat is handig voor hemzelf, maar ook voor afnemers en certificerende organisaties.

Gestaag valt de regen naar beneden. Peter Begeman in Nieuw Annerveen heeft wel even tijd om te praten. Het grootste deel van de 30 hectare zetmeelaardappelen heeft hij onder goede omstandigheden kunnen rooien. ‘We hebben nog een perceel te gaan. Maar dat is hoge grond, dus dat zal ook wel lukken’, vertelt Begeman. Hij is tevreden over de opbrengst van de aardappelen. Ook de 10 hectare suikerbieten zien er veelbelovend uit. ‘Maar dat is een verwachting. Eerst nog zien dat we ze uit de grond krijgen.’

Naast zetmeelaardappelen en suikerbieten teelt Begeman 3 hectare pootgoed voor eigen gebruik, 4 hectare wintertarwe en 21 hectare zomergerst. Financieel gezien wegen de aardappelen en bieten het zwaarst. ‘Graan is vooral nodig voor een goed bouwplan. Al moet ik zeggen dat de zomergerst die we als brouwgerst verkopen ook best een aardig saldo oplevert.’ Naast zijn akkerbouwbedrijf heeft Begeman een baan als akkerbouwspecialist bij Agrifirm Plant. In die functie komt hij veel bij collega’s over de vloer om ze te adviseren over hun teelten.

Het vastleggen van gegevens over de verschillende teelten is voor Begeman de gewoonste zaak van de wereld. Sinds twee jaar doet hij dat digitaal. Hij werkt met CropVision van Agrovision. En dat bevalt hem prima.

‘In CropVision leg ik per gewas en per perceel alles vast wat ik doe. Dat varieert van grondbewerking tot bemesting, zaaien en gewasbescherming. Het vastleggen van gegevens kan op een heel gebruiksvriendelijke manier. Mijn werkwijze is om elke dag ‘s avonds een kwartiertje achter de laptop te zitten, en dan in te voeren wat er gebeurd is. Ik weet dat je die invoer ook met de smartphone op de trekker kunt doen, maar ik vind de laptop het prettigst.’

Automatisch inlezen

Een voorbeeld van de gebruiksvriendelijkheid is volgens Begeman het automatisch inlezen van de percelen bij RVO.nl door het teeltregistratieprogramma. ‘Daardoor heb ik in het voorjaar als ik mijn bouwplan klaar heb, met één druk op de knop alle percelen foutloos in CropVision staan.’

De akkerbouwer verwacht dat er de komende jaren mogelijkheden ontstaan om de online teeltregistratie gegevens uit te laten wisselen met apps die hij gebruikt op Akkerweb, zoals de phytophthora-app. ‘Nu voer ik sommige gegevens nog dubbel in. Dat zou niet nodig hoeven zijn.’

Begeman vertelt dat hij tot twee jaar geleden, toen hij de teeltregistratie nog op papier uitvoerde, minder gegevens vastlegde. ‘Dat was toch meer werk, en je kon minder met de gegevens doen.’

Nu is dat anders. Begeman ervaart het digitaal kunnen opvragen van alle teeltgegevens als erg waardevol. ‘Je kunt er veel van leren. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat de loofontwikkeling van een aardappelgewas te weelderig verliep. Dan is het heel handig dat je kunt terugzoeken wat je gedaan hebt, bijvoorbeeld voor wat betreft bemesting.’

Het teeltregistratieprogramma helpt Begeman ook om geen fouten te maken. Het programma houdt rekening met alle wet- en regelgeving en komt zo nodig met waarschuwingen als je iets verkeerd dreigt te doen. ‘Sommige middelen mag je bijvoorbeeld pas weer gebruiken na een bepaald aantal dagen’, legt hij uit.


Adviseur

Ook in zijn werk als adviseur vindt Begeman het prettig dat steeds meer akkerbouwers de teeltregistratie online uitvoeren. ‘Dat levert een schat aan gegevens op’, zegt hij.

‘Als je ziet dat de ene akkerbouwer 50 ton aardappelen van een hectare haalt en een ander 40 ton, dan is het interessant om gegevens uit de teeltregistratie te analyseren om oorzaken voor dat verschil te kunnen vinden. Door de groeiende beschikbaarheid van data verandert de samenwerking tussen boer en adviseur. Als adviseur kruipen we als het ware nog dichter op wat er werkelijk op het bedrijf gebeurt.’

Voor zijn eigen bedrijf vindt de akkerbouwer het erg makkelijk dat hij in een handomdraai alle teeltgegevens kan opvragen. ‘Niet alleen voor mezelf maar ook om te versturen naar afnemers als Avebe en SuikerUnie en certificerende organisaties als Vinçotte ISACert. Mijn ervaring is dat controleurs van certificerende organisaties het op prijs stellen als je ze een complete teeltregistratie uit de computer kunt aanbieden in plaats van een vaak onleesbaar spuitboekje.’

Dat afnemers als Avebe en SuikerUnie het digitaal aanleveren van de teeltregistratie financieel belonen met een bonus vindt Begeman een mooie stimulans. ‘Die bonussen zijn makkelijk verdiend. Al zijn ze voor mij niet de hoofdreden om op deze manier te werken.’

Volgens Begeman hoort een uitgebreide en gedegen teeltregistratie ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Als telers moeten we uitdragen dat we onze zaakjes goed voor elkaar hebben. Schrijf maar op wat je doet en laat dat zien.’

Tekst en foto: Berrie Klein Swormink (Nieuwe Oogst)

Heeft u een vraag?

We helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en we bellen u terug.