AgroVision lanceert CropVision voor melkveehouders

In juni introduceert AgroVision met trots haar nieuwste innovatie: CropVision voor melkveehouders. Na het succes in de teeltsector, waar CropVision wordt geprezen voor de eenvoudige en slimme teeltregistratie, is het online programma nu verrijkt met functionaliteiten die essentieel zijn voor de moderne melkveehouderij, zoals beweiden en inkuilen. CropVision wordt hiermee ook geschikt voor melkveehouders en brengt veel gemak en inzicht in het graslandmanagement.

In CropVision was het al mogelijk om bemestingen vast te leggen, gewasbescherming te registreren, en grondonderzoeken automatisch te importeren. Nieuw in CropVision is de mogelijkheid om het volledige graslandgebruik vast te leggen. Met enkele klikken maak je in CropVision jouw percelen aan en leg je op eenvoudige wijze het graslandgebruik vast. Het beweiden en inkuilen kan geregistreerd worden evenals de diergroep waarmee beweid wordt of de kuil waar het gemaaide gras ingekuild wordt. Dit biedt melkveehouders een krachtig instrument om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en een hulpmiddel om te voldoen aan de certificeringseisen voor weidegang.

Een sterke toevoeging in CropVision is de uitwisseling van gegevens met loonwerkers en adviseurs. Via een machtiging kan een veehouder een adviseur en/of loonwerker toegang verlenen tot CropVision. Loonwerkers kunnen direct de uitgevoerde bewerkingen voor de veehouder in CropVision vastleggen. Andersom kan de melkveehouder opdrachten voor de loonwerker klaarzetten. Ook de adviseurs kunnen meekijken met de veehouder en  adviezen uitbrengen.

Grote voordelen melkveehouders

CropVision is al enkele jaren op de markt en wordt al door menig gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee gebruikt. De klanten prijzen het systeem om de eenvoud, stabiliteit en het gemak van online werken. Ook is CropVision beschikbaar op de smartphone. Melkveehouder Maarten Burgmans is daar één van. “In CropVision staat alles bij elkaar in één online programma en dit geeft veel inzicht in je bedrijfsvoering. Ik ben erg enthousiast dat de certificering voor bijvoorbeeld Voedselveiligheid erg makkelijk gaat doordat in CropVision alle benodigde teeltregistratie gegevens makkelijk beschikbaar zijn”.  Leon Spätjens, Productmanager AgroVisionMet de extra grasland functionaliteiten kunnen melkveehouders nog meer inzicht krijgen in de bedrijfsvoering. Zo koppel je eenvoudig de grondonderzoeksresultaten aan jouw bemestingen of zie je direct de hoeveelheid droge stof die op een perceel gerealiseerd is met beweiden en/of kuilen”.

Meer informatie?

Ga naar www.cropvision.be of bel 055 23 07 20

This website uses cookies to improve your experience.