Combineer je koemanagement- en koemonitoringsysteem voor een volledig overzicht

In de hedendaagse melkveehouderij wordt het belang van efficiëntie, productiviteit en dierenwelzijn steeds prominenter. Melkveehouders worden geconfronteerd met grotere economische druk door schommelingen in de melkprijs, stijging van operationele kosten en toenemende concurrentie. Maar ook de eisen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming worden steeds strenger. 

Koemanagement
Als cruciaal instrument in dit streven naar optimalisatie, zijn koemanagementsystemen niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk geworden. Een goed managementsysteem zorgt ervoor dat je als melkveehouder goed je gegevens kunt verzamelen, je bedrijfsvoering kunt optimaliseren maar zeker ook de gezondheid en het welzijn van je kudde kunt waarborgen. Verplichtingen rondom DGZ, MPR en fokkerij-organisaties kunnen gemakkelijker geregeld worden met een goed managementsysteem.

Koemonitoring
Een goed koemonitoringsysteem zorgt ervoor dat je als melkveehouder realtime inzicht hebt in de gezondheid, activiteit en prestaties van individuele koeien en de hele kudde. Door geavanceerde sensoren en technologieën te gebruiken, verzamelen deze systemen een breed scala aan gegevens die jou als melkveehouder helpen bij het nemen van proactieve beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Belangrijke gegevens die hiermee verzameld worden zijn onder andere activiteitsniveaus, lig- en vreetgedrag en temperatuur.

Door beide systemen met elkaar te koppelen, ontstaat er een naadloze gegevensstroom vanuit het koemonitoringsysteem naar het koemanagementsysteem,  hiermee voorkom je dubbele gegevensinvoer. Op deze manier kunnen melkveehouders potentiële gezondheidsproblemen snel identificeren en proactief aanpakken. Het combineren van koemonitoring en koemanagement stelt melkveehouders in staat om hun bedrijfsprestaties te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren. 

“Doordat we CowManager gekoppeld hebben aan het AgroVision management systeem hebben we veel informatie van de koe. Als er nu bijvoorbeeld een tochtsignalering is, kun je meteen zien hoelang een koe aan de melk is en of er al acties zijn geweest met de koe. Dat geeft direct veel informatie over de koe zelf.”

– Evert Jan Wijers – Melkveebedrijf Wijers, Nederland 

Kortom, het koppelen van een koemonitoringsysteem en een koemanagementsysteem biedt melkveehouders de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering te verbeteren, de gezondheid en het welzijn van hun kudde te optimaliseren en tegelijkertijd hun operationele efficiëntie te verhogen.

AgroVision en CowManager maken deze koppeling mogelijk met het koemanagementsysteem CowVision. Door deze koppeling komt alle relevante informatie uit CowVision (en via Ceres) direct beschikbaar bij de CowManager-alerts, zoals bijvoorbeeld de afkalfdatum, vorige tochtdatum of inseminatiedatum. Dat maakt een snellere diagnose mogelijk. Andersom zie je de CowManager attenties terug in de CowVision overzichten. In één overzicht zie je welke koeien tochtig zijn en welke koeien gezondheidsproblemen ervaren en extra aandacht nodig hebben. 

In één oogopslag inzicht in je veestapel
In CowVision krijg je standaard een complete set aan rapportages en analysetools tot je beschikking over de melkproductie, de vruchtbaarheid en de diergezondheid. Je vraagt eenvoudig gegevens op van groepen of individuele dieren. In één oogopslag zie je hoe jouw veestapel presteert, wat de oorzaken zijn en of je moet bijsturen.

CowVision Scherm Laptop

Precieze metingen van temperatuur en koegedrag
De CowManager oorsensor meet gedrag zoals activiteit, herkauwen, vreten en oortemperatuur, wat preventieve en nauwkeurige attenties oplevert. Zo pik je zieke koeien er al uit voor ze klinische ziekteverschijnselen vertonen en zo mis je nooit meer een tocht.

De verschillende modules van CowManager geven je een goed overzicht van de verschillende facetten van je veestapel: vruchtbaarheid, gezondheid en voeding.

Vruchtbaarheid
Met de Module Vruchtbaarheid herken je precies het juiste inseminatiemoment, de koeien met een onregelmatige cyclus en zelfs potentiële verwerpingen. Je weet exact wanneer een koe tochtig is en wanneer je moet insemineren.

Gezondheid
Met de Module Gezondheid hou je gemakkelijk de gezondheid van je veestapel in de gaten. Wanneer een koe niet eet of herkauwt of wanneer er zich een verandering in activiteit of een temperatuurdaling voordoet, ontvang je een attentie één of twee dagen voordat de koe klinische ziekteverschijnselen vertoont. Hiermee is vroegtijdige detectie van ziekte mogelijk en kan er ook op tijd ingegrepen worden.

Voeding & Transitie
De Module Voeding van CowManager geeft een diepgaand inzicht in de voeding en het welzijn van je koeien op individueel en groepsniveau. Je kunt hierdoor zorgen voor optimale gezondheid en melkproductie door te zorgen voor een stabiel vreet- en herkauwgedrag. Je voorkomt hittestress en je hebt meer grip op je voerstrategie. CowManager is het enige koemonitoring systeem met attenties gericht op de transitieperiode van een koe. 75% van alle gezondheidsproblemen is terug te leiden naar de transitieperiode. Met de Transitie Monitor in de Module Voeding herken je risicokoeien al in de droogstand en voorkom je verrassingen na afkalven. Monitor je je koeien met CowManager, dan kun je in de transitieperiodegrafiek de transitieperiode van een specifieke koe vergelijken met de transitieperiode van een groep. Een aantal dingen die je kunt controleren in de veranderingen van het gedrag zijn:

  1. Is de vreet- en herkauwtijd gedaald tot onder de bruine spreiding van de groep?
  2. Heeft er een gebeurtenis plaats gevonden die de vreet-en herkauwtijd kan hebben beïnvloed?
Transitiegrafiek CowManager Voedingsmodule

Hoe werkt het?
De oorsensor van CowManager zorgt voor de extreem nauwkeurige data. De sensor past om een elektronisch oormerk en beiden zet je in een enkele beweging in het oor van een koe. De draadloze (solar) router verzamelt realtime data, in de stal en in de wei. CowManager volgt je veestapel 24 uur per dag, zeven dagen per week en geeft je realtime informatie op je PC en smartphone.

Benieuwd geworden naar alle mogelijkheden van CowVision en CowManager?

Neem een kijkje of vraag gelijk een demo aan 

CowManager en AgroVision
This website uses cookies to improve your experience.