CropVision gekoppeld aan de bedrijfsboekhouding van Ceres

Sinds januari 2021 is er een koppeling beschikbaar tussen CropVision en Ceres Bedrijfsboekhouding. Dit geeft voor u veel voordeel en gemak. Dubbel invoerwerk is verleden tijd.

 

Bedrijfsboekhouding belangrijk voor elke akkerbouwer

Akkerbouw vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsboekhouding. Het toekennen van zaad en pootgoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen aan de teelten is een belangrijk onderdeel hierbij. Voor de bedrijfsboekhouding biedt AgroVision het programma Ceres Bedrijfsboekhouding. Tot voor kort diende u de teeltinformatie uit CropVision over te tikken in Ceres Bedrijfsboekhouding.

Dubbelwerk is echter niet aangenaam. Daarom heeft AgroVision er werk van gemaakt om de Ceres Bedrijfsboekhouding en Cropvision met elkaar te koppelen. Eenvoudig gezegd, de verbruiken van zaad en pootgoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen kunnen vanaf nu overgenomen worden in de bedrijfsboekhouding. De aankopen van de producten worden zoals vroeger verder in Ceres ingebracht en aan de stock toegewezen. Via de koppeling komen de verbruiken vanuit CropVision in Ceres terecht en wordt het voorraadbeheer in Ceres op orde gezet.

De koppeling

De koppeling gebeurt via een druk op de knop. Uiteraard moet er een éénmalige link gelegd worden tussen de benamingen in Ceres en in CropVision. De koppeling kan meerdere keren geactiveerd worden tijdens het seizoen; telkens worden de vorige verbruiken van dat jaar overschreven zodat de gebruiker zich geen zorgen moet maken hoever zijn verbruiken reeds gekoppeld waren.

In de cloud

Om de koppeling vlot te laten verlopen moet Ceres wel op de AgroVision server geïnstalleerd worden;  Ceres Bedrijfsboekhouding werkt dan in de cloud. Dit heeft een aantal interessante bijkomende voordelen:

  • U beschikt altijd over de meest recentste versie
  • U hoeft geen nieuwe versie meer te installeren, wij onderhouden de server voor u
  • U hoeft geen back-ups meer te maken. De software is overal beschikbaar; U kunt vanaf elke locatie en elke PC inloggen (als er maar internet is)
  • U heeft toegang tot het Ceres programma via uw smartphone of tablet.
 

Wilt u ook CropVision koppelen met Ceres Bedrijfsboekhouding? Of bent u benieuwd naar één van de twee producten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Vul uw gegevens in of bel 055 230 720

This website uses cookies to improve your experience.