Spannend jaar voor aardappelen en uien

Het is duidelijk dat zowel voor aardappelen als uien een spannend jaar in het verschiet ligt. De situatie rond Phytophthora in aardappelteelt is zorgwekkend en dat geldt ook voor Valse Meeldauw in uien. Een slimme spuitaanpak is noodzakelijk.

Phytophthora in aardappelteelt

De situatie rond Phytophthora in de aardappelteelt is zorgwekkend. Door de hoge ziektedruk aan het eind van vorig seizoen, is het de verwachting dat er latent besmette knollen in pootgoed voorkomen. Ook zijn er, door het natte najaar en de daarmee samenhangende moeilijke oogst, meer restknollen op de percelen achtergebleven. Aardappelopslag uit deze knollen kan een infectiebron gaan vormen voor naburige gelegen percelen. Voor de bestrijding van Phytophthora is het dan ook belangrijk om opslag en haarden direct te verwijderen. Daarnaast zien we bij de overheersende phytophthora stammen een hoge mate van resistentie, waarbij diverse middelen onvoldoende bescherming bieden. Het is hier van groot belang om te alterneren met middelen, werkzame stoffen te combineren en een beslissingsondersteunend systeem (BOS) zoals CropVision Prophy te gebruiken.

Valse Meeldauw in uien

Ook bij uien is de situatie rondom Valse Meeldauw zorgwekkend. We hebben hier te maken met een smal middelenpakket en een beperkt aantal toepassingen dat we mogen hanteren. Met het wegvallen na dit jaar van een van de werkzame stoffen (benthiavalicarb) in Zorvec Endavia, wordt het nog belangrijker om de middelen die we hebben verstandig en op het juiste moment in te zetten. We moeten ervoor waken dat voor de resterende werkzame stoffen zich resistentie kan ontwikkelen. Hiervoor kan je eigenlijk niet meer zonder een adviessysteem zoals CropVision Uien in combinatie met CropVision Gewis.

Een slimme spuitaanpak

Met deze spannende vooruitzichten in agressieve schimmels, sta je als teler voor grote uitdagingen. Dit in combinatie met de aangescherpte voorschriften en het wegvallen van middelen.  Een beslissing ondersteunend systeem zoals CropVision Prophy of CropVision Uien wordt dan ook met klem geadviseerd door diverse organisaties. Deze programma’s kijken naar de levenscyclus van een schimmel, inclusief de nieuwe agressieve vormen, en geven gericht advies over welk middel je het beste kan inzetten en hoe deze toe te passen. We adviseren om CropVision Prophy of Uien in te zetten in combinatie met CropVision Gewis die op basis van weer kijkt wanneer een bespuiting het meest effect heeft voor het betreffende middel en gewas.

Meer weten? Over onze adviessystemen

Maak direct een afspraak voor een adviesgesprek of vraag meer informatie aan. 

This website uses cookies to improve your experience.