AgroVision en Accon avm stimuleren samenwerking in een online omgeving

AgroVision en Accon avm hebben de handen ineengeslagen. Beide partijen willen het online administratieprogramma Mifas Online optimaliseren naar de behoeftes van de agrariërs en haar adviseurs. Meer inzicht in toekomstige cijfers en beter samenwerken in een online omgeving staan hierbij centraal. Wat betekent dit voor de agrariër en de accountant? We gaan in gesprek met Lubbert van Dellen (Accon avm) en Sandra Rensen (AgroVision) om hier antwoord op te krijgen.
 

Merken jullie dat er nu veel meer online samengewerkt wordt bij Accon avm?

Lubbert: “Tijdens de coronacrisis was het inderdaad wat lastiger om op kantoor af te spreken. Maar met een telefoon en een PC kom je een heel eind. Het op afstand met elkaar werken doen we eigenlijk al heel lang. Veel van onze agrarische klanten werken al een lange tijd met Mifas, de voorloper van Mifas Online. Ook in deze desktopversie kunnen agrariërs en adviseurs financiële data uitwisselen. Toen AgroVision twee jaar geleden Mifas Online op de markt bracht, kwam er een tool beschikbaar die samenwerken in een online omgeving nog gemakkelijker maakt. Vanuit Accon avm willen wij deze samenwerking in Mifas Online dan ook verder stimuleren.”

Hoe kunnen agrariërs en adviseurs dan samenwerken in Mifas Online?

Sandra: “Doordat Mifas Online een online omgeving is, kunnen adviseurs na machtiging direct meekijken en meewerken in de Mifas Online omgeving van de agrariër. Het voordeel is dat de agrariër niet meer met een map vol facturen naar de adviseur hoeft, want hij ziet direct alle facturen in Mifas Online staan. En de klant hoeft dus ook niet eerst een bestand te downloaden en te mailen naar de adviseur, zoals dat bij de Mifas-desktop nog wel het geval is. Voor de agrariër is het boekhouden nu sowieso een stuk gemakkelijker geworden. Mifas Online automatiseert voor een groot deel de administratie. Papieren en PDF facturen worden herkend en als boeking ingevuld in Mifas Online. Inklopwerk is dus verleden tijd. Maar we zien ook steeds meer elektronische facturen, de EDI-facturen, en dat is de toekomst. Want die worden helemaal, tot aan het coderen toe, zonder handwerk verwerkt.”

Lubbert: “Ja, in Mifas Online zit een hele krachtige motor die de verwerking van facturen voor het grootste deel automatiseert en actualiseert. Maar wat ik bovendien heel sterk vind in Mifas Online is de integratie tussen Mifas Online en de managementprogramma’s zoals CowVision. Dit is echt uniek en levert waardevolle informatie op voor de agrariër. Andere boekhoudprogramma’s zijn boekhoudkundig misschien sterker, maar geen enkel ander programma combineert de melkveedata uit het managementprogramma met de financiële cijfers uit Mifas Online. Deze integratie is erg krachtig en geeft de agrariër hele waardevolle informatie om richting te bepalen én real-time bij te sturen.” “Door te werken met Mifas Online in combinatie met een in- en verkoopboek en actuele factuurdata, kan de adviseur het advies ook veel meer richten op de toekomst en dat is waar we met Accon avm veel meer focus op willen leggen.”

Waarom is een in- en verkoopboek hierbij dan zo belangrijk?

Lubbert: “Werken volgens factuurstelsel, met een in- en verkoopboek, is veel beter omdat facturen worden ingeboekt op factuurdatum, zodat je de btw in de juiste maand kan verwerken. Deze manier van werken geeft ook veel meer inzicht. Je kijkt immers niet alleen naar historische gegevens – dus alleen naar de facturen die al betaald zijn – maar je kijkt vooruit. In Mifas Online kan je heel goed zien welke facturen nog open staan. Om inzicht te krijgen in hoe de lopende rekening er de komende twee maanden uit ziet is dat cruciaal. Daarop kun je je bedrijf sturen en rust in de keuken houden.”

Sandra: “In Mifas Online is werken met een in- en verkoopboek de standaard manier van werken. Inmiddels werken 2.200 klanten op deze manier. Klanten zaten er toch echt wel op te wachten. De overschakeling van het bankboek naar het in- en verkoopboek is voor sommige klanten nog wel lastig. Maar ons supportteam zorgt voor de nodige begeleiding. Waarbij Accon avm een hele goede aanvulling biedt. En wat ik wel hoor is dat als klanten eenmaal gewend zijn aan het in- en verkoopboek, ze niet meer terug willen naar waar ze vandaan kwamen en dat komt met name omdat ze zo goed inzicht krijgen in hun financiële cijfers.”

Is dat niet lastig, een liquiditeitsprognose maken?

Lubbert: “Je hebt veel soorten agrariërs en dus ook veel soorten liquiditeitsprognoses. In toenemende mate vragen banken om een exacte liquiditeitsbegroting. Dit komt omdat agrariërs een steeds groter deel van de opbrengsten gebruiken voor hun financiële verplichtingen. En dan bedoel ik voor renteaflossing, lease en andere alternatieve financieringsvormen. Een exacte liquiditeitsprognose is ingewikkeld, maar dat kan een adviseur heel goed voor je doen.

Maar als agrariër wil je zelf ook snel inzicht hebben in je liquiditeit; dit wordt steeds belangrijker. Vergelijk je nu met een paar jaar geleden, dan zie je dat de problematiek groter is rondom het managen van de lopende rekening en het in bedwang houden van alle facturen die je nog moet betalen. Al die regelgeving op mest, milieu en fosfaat, maar ook bedrijfstoeslagen en veranderende markten, maken dat de lopende rekening van dit jaar niet meer automatisch hetzelfde is als de lopende rekening van vorig jaar. Door inzicht te hebben in de liquiditeit van vandaag en de prognose voor de toekomst, kan je als agrariër beter acteren en keuzes maken. In Mifas Online is deze globale liquiditeitsprognose standaard beschikbaar en samen met AgroVision en de agrariër bekijken we waar we dit nog kunnen verbeteren.”

Dit jaar is Accon avm gestart met een pilot om jullie agrarische klanten met Mifas Online te laten werken, te beginnen met 40 klanten. Wat is het doel van deze pilot?

Lubbert: “Door samen te werken met AgroVision willen we Mifas Online – en met name de liquiditeitsprognose – nog slimmer en dienstbaarder maken, zowel op het gebied van de samenwerking tussen agrariërs en adviseurs als de liquiditeitsprognose. Wij hebben het gevoel dat daar mogelijkheden tot verdere verbetering liggen en we willen dit vooral samen met de agrariërs doen.”

Sandra: “Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij terugkoppeling krijgen van de boeren die ermee werken. Dat we uit de praktijk horen: Wat werkt wel en wat werkt niet. Maar ook de combinatie hoe de adviseur daartegenaan kijkt. Een boer is vaak heel praktisch en dat geeft ons heel bruikbare, nieuwe inzichten. Maar we willen ook weten hoe het zit met de samenwerking met de adviseur. Hoe werken de agrariër en adviseur samen en wat kunnen we daar eventueel nog verbeteren.”

Lubbert: “Het begint met: hoe kijk je naar de agrariërs? Agrariërs zijn doorgaans échte ondernemers die veel dingen zelf kunnen regelen en zaken zelf snel oppakken. Deze agrariërs proberen wij maximaal te ondersteunen en dat doen we vanuit gelijkwaardigheid. Door te starten vanuit: wat is mogelijk op dit bedrijf, hoe wil je het runnen, welke stappen zijn nodig om daar te komen, wat past bij jou en je gezin en hoe houd je alles overzichtelijk, met een plezierige samenwerking en beheersbaar voor jezelf? We spiegelen graag kritisch, maar met de blik op de toekomst die we samen voor ons hebben. Zo wordt het onmogelijke mogelijk.”

Welke ontwikkelingen zie je nog meer?

Lubbert: “Uiteindelijk zie ik de agrarische sector steeds professioneler worden. Wat nog een ontwikkeling gaat zijn, is dat ook niet-financiële data, zoals productieomstandigheden, belangrijker worden. Dus dat je vanaf de bron exact weet welke kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, op welke grond het gewas heeft gegroeid en wanneer het is geoogst. En het doorgeven van die informatie naar je financiële programma is een volgend hoofdstuk. Hier spelen we graag actief op in!

Het allerbelangrijkste is dat wij merken dat AgroVision de wil, ambitie en overtuiging heeft om het pakket nog beter te maken. De houding ‘we willen het beter doen’ is voor ons een hele belangrijke basis voor de samenwerking. Samen met AgroVision willen wij Mifas Online nog dienstbaarder maken voor de agrariër en onze adviseurs.”

This website uses cookies to improve your experience.