AgroVision en Flynth bundelen krachten voor optimalisatie Mifas Online

Agrarisch softwarebedrijf AgroVision en adviseurs- en accountantsorganisatie Flynth hebben de handen ineengeslagen. Beide organisaties willen Mifas Online, het financiële administratieprogramma voor de agrariër, nog slimmer en dienstbaarder maken voor agrariërs en adviseurs. Meer inzicht in toekomstige cijfers en samenwerken in een online omgeving tussen adviseur en agrariër staan hierbij centraal.

Om naar deze speerpunten toe te werken zijn beide organisaties gestart met een pilot onder een groep gezamenlijke klanten. Gedurende 5 maanden werken deze klanten intensief samen met hun adviseur in Mifas Online om vervolgens hun ervaringen en bevindingen met beide organisaties te delen. De pilot moet leiden tot slimme innovaties voor samenwerking tussen agrariër en adviseur en verbeterde managementrapportages.

Samenwerken in een online omgeving

Doordat Mifas Online een online programma is, kunnen adviseurs na machtiging direct meekijken en meewerken in de Mifas Online omgeving van de agrariër. Het voordeel is dat de agrariër niet meer met een map vol facturen naar de adviseur hoeft, want hij ziet direct alle facturen in Mifas Online staan. Bovendien zit in Mifas Online een krachtige motor die de verwerking van facturen grotendeels automatiseert en actualiseert.

Lubbert van Dellen, Commercieel Directeur bij Flynth: “Toen AgroVision twee jaar geleden Mifas Online op de markt bracht, kwam er een financiële tool beschikbaar die samenwerken in een online omgeving nog makkelijker maakt. Wij zijn met name aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van de liquiditeitsprognose. Vanuit Flynth willen wij deze samenwerking tussen agrariër en adviseur dan ook verder stimuleren. Door te werken met Mifas Online in combinatie met een in- en verkoopboek en actuele factuurdata, kan de adviseur het advies ook veel meer richten op de toekomst en dat is waar we als Flynth de ondernemer het beste in kunnen ondersteunen.”

“Deze pilot wordt niet zozeer ingezet voor het testen van het programma, want Mifas Online werkt al uitstekend”, benadrukt Sandra Rensen, Productmanager Financieel bij AgroVision. Meer dan 2.200 agrariërs kunnen met gemak zelf hun financiële administratie regelen in Mifas Online en laten hun adviseur online meekijken voor extra ondersteuning en advies, met name ook gericht op de liquiditeitsprognose. De pilot gaat er meer over hoe we het programma nog beter kunnen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van de agrariër en de adviseur. Dan is het belangrijk om de processen nauwkeurig te monitoren en goed door te vragen naar de wensen van de gebruikers, zowel aan de kant van de agrariër als aan de kant van de adviseur. Wij zijn erg blij dat Flynth Mifas Online heeft uitgekozen als administratiepakket voor haar agro-klanten.”

This website uses cookies to improve your experience.