AgroVision gaat volledig naar de cloud

In de krimpende markt ziet softwareleverancier AgroVision voldoende kansen voor groei. Voor de kwaliteit van de software wordt de cloud de standaard. Met slimme algoritmen krijgen veehouders steeds meer data ter beschikking.

Een jaar geleden werd Jacob Rasmussen managing director (algemeen directeur) van AgroVision. Rasmussen omschrijft zichzelf meer als agrarisch deskundige dan als ICT-specialist. “Het is belangrijk om klanten te begrijpen, wat er speelt op hun bedrijven”, aldus de Deen. Met zijn thuisbasis bij AgroVision-dochter AgroSoft in Denemarken pendelt hij wekelijks tussen Deventer en Tørring.

Het automatiseringsbedrijf uit Deventer is de laatste decennia hard gegroeid, door fusies en overnames in binnen- en buitenland (zie kader). Het bedrijf is één van de grote spelers op het gebied van teelt, melkvee en varkens in Nederland. In de varkenshouderij is AgroVision marktleider in Europa.

Rasmussen komt aan het roer van AgroVision in een tijd dat het bedrijf met wisselingen in het eigenaarschap heeft te maken, snelle technologische ontwikkelingen, discussies over data-eigendom en krimpende veehouderijsectoren. 

Het aantal varkens- en melkveebedrijven in Noordwest-Europa daalt. Wat betekent dat voor AgroVision?

“Er komen inderdaad minder bedrijven, maar de daling van het aantal dieren staat daarmee niet in verhouding. Ons businessmodel is robuust, omdat bedrijven betalen op basis van het aantal dieren in het programma. Er is in het buitenland ruimte om te groeien, zo hebben we de ambitie om in Duitsland de grootste te worden. En uiteindelijk moeten onze oplossingen ervoor zorgen dat ondernemers onze software willen. Zoals we nu volop inzetten op de cloud, waarmee we onderscheidend zijn in de markt.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste ontwikkelingen de komende tijd?

“We zitten dus volop in de transformatie van onze software naar cloud-gebaseerde oplossingen. Veel programma’s staan al in de cloud, zoals alle teeltpakketten van CropVision, Mifas Online voor boekhouding en onlangs zijn de melkveeprogramma’s volledig naar de cloud gegaan met CowVision. Met de varkensprogramma’s zijn we momenteel volop bezig om de onderdelen naar de cloud te brengen. Het is een zeer kostbaar en complex proces.”

Waarom is die cloud zo belangrijk?

“Het is nodig om nu in de toekomst snel en betrouwbaar te kunnen blijven werken. Achter de schermen is het veel gemakkelijker om alles up-to-date te houden en het wordt veel eenvoudiger om uitgebreide data-analyses te maken. Ik weet niet of er een goed Nederlands woord is, maar programma’s moeten ‘nicer’ zijn. Het werken met onze programma’s moet voor iedereen en overal zo gemakkelijk mogelijk zijn.”

Hoe ver gaat het maken van analyses?

“Alles is mogelijk, op een heel eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier. Dat is de kern van de vernieuwing. Uitgebreide en slimme analyses kunnen op bedrijfsniveau, maar er zijn ook patronen over bedrijven heen uit te halen. Dat kunnen bijvoorbeeld voerfabrikanten voor hun klanten doen. Sowieso zijn er tientallen standaardrapporten ter beschikking. Met algoritmen (soort wiskundig recept, red.) kan dat hele interessante informatie voor bedrijven en de sector opleveren. Op bedrijfsniveau zijn bijvoorbeeld verbanden mogelijk tussen klimaat, voeropname en technische resultaten. Dit gaat de komende jaren steeds meer mogelijkheden bieden. Maar bij alles wat we maken moet het wel meerwaarde hebben voor de ondernemer, daarom werken we ook met partners samen.”

Een vorm van kunstmatige intelligentie?

“Een algoritme is relatief eenvoudig, maar in de landbouw heb je te maken met biologische variabelen wat het heel lastig maakt. De ontwikkeling zet wel door, mede door samenwerking met gespecialiseerde bedrijven en universiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld met Agrometius in de akkerbouw en met CowManager in de melkveehouderij. Voor de varkenshouderij verwachten we binnen enkele jaren nieuwe toepassingen maar dat is lastiger omdat we voor die sector meerdere pakketten hebben.

Nu is nog veel gericht op terugkijken, maar met slimme algoritmen kunnen we ook betrouwbare voorspellingen maken, bijvoorbeeld over de groei van varkens of de melkproductie per dag. In de melkveehouderij is dat toepasbaar bij de optimalisatie van ruwvoerteelt om maximaal eiwit op eigen land te kunnen produceren. Daarbij is smart farming is in opkomst, wat we terugzien in de ontwikkeling van allerlei sensoren. De hoeveelheid data neemt hierdoor enorm toe waardoor er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van algoritmes.”

Eigendom van data is altijd een issue. Hoe gaat AgroVision daarmee om?

“Heel simpel: De ondernemer is en blijft eigenaar van de data. Met een eenvoudige schuifknop geeft een gebruiker aan of en met wie hij informatie wil delen. Ook over het delen van data met ons beslist hij zelf. Maar minder data delen kan ook betekenen minder gebruik maken van de mogelijkheden.”

Meer technologie betekent hogere kosten voor de pakketten?

“Zeker niet, ondernemers profiteren van de mogelijkheden zonder dat ze er meer voor gaan betalen. Ons credo is ‘spoil the farmers’, dus we willen de klanten verwennen met heel veel toepasbare functionaliteiten.”

De oude pakketten blijven nog bestaan. Is dat wel handig?

“Ondernemers zijn toch gewend aan hun oude pakketten, dat is nu eenmaal zo. Door de oude pakketten aan de online toepassingen te koppelen, hebben we tijd om stap voor stap de nieuwe online toepassing te ontwikkelen. Klanten houden de beschikbaarheid over de mogelijkheden van de programma’s. Een cloud-structuur waar alle programma’s mee verbonden zijn is bereikbaar via MyAgrovision.com. Daar komen toepassingen beschikbaar die we aan het ontwikkelen zijn. Een ondernemer bepaalt zelf welke voor zijn situatie handig of nodig zijn. Dat kunnen analyseprogramma’s zijn, maar ook koppelingen met andere systemen op het bedrijf. Het kunnen ook ‘nice to haves’ zijn. Overigens gaat AgroVision in het buitenland wel meer eenduidig onder één naam opereren, waar we nu nog als AgroSoft in Denemarken en CercoSoft in België naar buiten treden.”

Hoe ver is de overstap in de melkveehouderij?

“De eerste groep is inmiddels volledig overgestapt naar de cloud in CowVision, waarbij het desktopprogramma Comru is uitgeschakeld. CowVision brengt alle verschillende bedrijfsonderdelen bij elkaar. Naast de standaard dierregistratie, heeft de klant ook toegang tot zijn financiële resultaten, de mineralenboekhouding en wetgeving, het voerportaal en de module grond en gewas. Alle data komen zo bij elkaar samen in CowVision en dit geeft de veehouder en zijn adviseurs veel inzicht.”

Neem me eens mee hoe over vijf jaar melkveehouders werken met hun systeem.

“Datasystemen zijn volledig geïntrigeerd in het bedrijf. Via een dashboard heeft de ondernemer zicht op alle belangrijkste processen binnen het bedrijf. Hij loopt door zijn bedrijf en heeft afhankelijk van de locatie en het proces de benodigde data en toepassingen via zijn smartphone ter beschikking. Het systeem maakt meldingen als dat nodig is.

MyAgrovision is het platform voor onze klanten. De informatie uit de managementsystemen, de mobile apps en de koppeling met externe partijen wordt hier gecombineerd in overzichtelijke dynamische rapporten waarmee de ondernemer in samenwerking met zijn adviseurs zijn bedrijfsvoering kan verbeteren. Daarnaast verwachten we dat over vijf jaar veel invoer van gegevens via de smartphone gaat. Dus als een melkveehouder in de stal iets in zijn koegegevens wil wijzigingen, pakt hij zijn smartphone erbij met de betreffende app. Wil de melkveehouder het totaalplaatje zien en handige inzichten krijgen, dan gaat hij naar MyAgrovision waar rapportages en analyses staan.”

Komen er ook nieuwe devices? Google Glass is het in ieder geval niet geworden.

“De smartphone blijft waarschijnlijk de komende jaren het belangrijkste instrument om mee te werken in het bedrijf. Iedereen heeft een telefoon en deze zijn gemakkelijk op bedrijven te gebruiken. Er is ook geen noodzaak naar iets anders.”

En stemherkenning?

“Het bestaat natuurlijk al langer, kijk maar naar Siri op de iPhone. Maar het is nog niet nauwkeurig en betrouwbaar genoeg om daar hele systemen mee aan te sturen. Hetzelfde geldt voor beeldherkenning. Het biedt in de toekomst volop mogelijkheden maar de komende jaren zie ik het er nog niet van komen.”

Het artikel is gepubliceerd op 30 juni 2020 in Melkvee100plus
Autheur: René Stevens

This website uses cookies to improve your experience.