Bewust bezig zijn met bedrijfsdata

Bron: varkens.nl  door Jos Thelosen

De stroom aan gegevens die op varkensbedrijven worden gegenereerd neemt alleen maar toe. Rapporten en inzichten zijn snel beschikbaar voor varkenshouders, zodat zij hun bedrijfsvoering vlug bij kunnen sturen. Bewust bezig zijn met je eigen bedrijfsdata is het devies.

In de varkenshouderij komen steeds meer data beschikbaar. Technologische ontwikkelingen gaan snel en rukken ook in de varkenssector op. Het papierloos werken in de stal wordt in rap tempo steeds meer gemeengoed. Diergegevens ter plekke invoeren via applicaties op de smartphone of via een terminal en data meteen in de cloud vastleggen, is het moderne werken. Het is efficiënt en de kans op invoerfouten is kleiner.

Software ontwikkelen waarmee data kunnen worden ontsloten, is de expertise van AgroVision. In principe is het automatiseringsbedrijf in staat om via verschillende tools alle verzamelde gegevens op een varkensbedrijf te verwerken en nieuwe datastromen te koppelen. Dat is cruciaal omdat het aantal technieken om dingen in de stallen te meten blijft toenemen.

Denk aan het wegen van dieren, drinkwatermeters, hoestsensoren, automatische registratie van de voeropname bij zeugen, enzovoorts. Maar ook buiten het bedrijf, bij toeleveranciers en afnemers, ontstaan data die relevant zijn voor het maken van een complete analyse voor de varkenshouder. Een voorwaarde is dat de data in de cloud staan en beschikbaar zijn voor de dataverwerker.

 

Overzichtelijke rapporten

Via overzichtelijke rapporten komt de informatie weer terug bij de varkenshouder. De teruggekoppelde cijfers, grafieken en tabellen vergroten het inzicht in hoe het ervoor staat bij de verschillende productieprocessen op het bedrijf. Maar data zijn ook het fundament voor het voorspellen van wat er gaat gebeuren.

Met al deze kennis kan de ondernemer de processen op zijn bedrijf steeds beter managen en specifieke data delen met andere partijen, mits hij toestemming geeft. AgroVision stuurt de gewenste data op een veilige manier naar de betreffende partijen. Een toeleverancier of afnemer creëert een benchmark vanuit zijn specialiteit. Op basis van rapporten kunnen de ondernemers zien hoe ze ervoor staan ten opzichte van vergelijkbare collega’s.

Bewust bezig zijn met data en automatisering zijn drijvende krachten achter een duurzame varkenshouderij. Drie experts geven hun visie.

Marjan Schaftenaar, accountmanager agribusiness, AgroVision

‘Om je bedrijf te kunnen benchmarken, heb je een goede analyse nodig. Daarmee koers je op basis van feiten. Data van het individuele bedrijf vergelijkbaar maken met een representatieve groep en die op een gebruikersvriendelijke manier presenteren, is onze corebusiness. Gegevensstromen van varkensbedrijven worden steeds groter en geautomatiseerde dataverwerking stelt ondernemers in staat dicht op de actualiteit te zitten. Omdat alles cloudgebaseerd is, kunnen adviseurs van toeleveranciers bedrijfsbezoeken gedegen voorbereiden, mits de varkenshouder hen daartoe machtigt. Zo zijn gerichte selecties te maken, benchmarken gebeurt op basis van feitelijk berekende kengetallen en analyses. Dit is een goede start voor het aangaan van het gesprek met de varkenshouder. Op die manier is een bedrijf te managen naar de samen uitgesproken verwachtingen. Doelgericht. Bovendien zal overleg ook steeds vaker vanachter de pc plaatsvinden. Digitale afspraken en support sparen bedrijfsbezoeken en reistijd uit. Dat maakt het kostenefficiënt.’

Mart Klijn, HyCare-bedrijvencoach, MS Schippers

‘HyCare levert geld op. Analyses van data en benchmarken helpen het rendement van gezondheid te oogsten. ‘Diergezondheid is de basis voor de toekomst van de varkenshouderij. Het genetisch potentieel van varkens wordt op de meeste bedrijven nog lang niet benut, maar bij HyCare worden daarin flinke stappen gezet. Dat monitoren we met analyses via AgroVision. HyCare-varkenshouders krijgen goed in beeld wat gezonde varkens kunnen. Door te benchmarken laten we individuele HyCare-bedrijven zien waar ze staan ten opzichte van hun collega’s en de rest van de markt. Met tabellen en grafieken uit het AgroVision-managementsysteem zitten we kort op de resultaten van onze HyCare-bedrijven. Tijdens het maandelijkse bedrijfsbezoek wordt door de HyCare-coaches de vooruitgang van de resultaten besproken met de varkenshouder en eventueel zijn medewerkers. Samen gaan voor extra rendement door hogere gezondheid, door protocollen bedrijfsspecifiek te verfijnen. Zo sturen we naar maximale dierprestaties, terwijl het ook extra werkplezier oplevert.’

André Borkus, HyCare-vleesvarkenshouder, Nieuw Wehl

‘De investeringen in HyCare en het maandelijkse abonnement moet ik terugverdienen. Daarom wil ik cijfers hebben. Op mijn vleesvarkensbedrijf met 1 ster van het Beter Leven-keurmerk en brijvoedering werk ik nu ruim een jaar volgens de HyCare-methode. De investering, de extra arbeid en de vaste abonnementskosten moeten ruimschoots worden terugverdiend. Dat extra rendement moet komen uit onder meer een hogere groei, een lagere voerconversie en het sneller schoonmaken van afdelingen. Dat ziet er allemaal gunstig uit en het gevoel is goed. Ik heb afgelopen jaar zeshonderd vleesvarkens meer afgeleverd dan het jaar daarvoor. Maar ik wil zeker weten dat ik optimaal presteer. Daarom volg ik de kengetallen via AgroVision op de voet. De technische resultaten op mijn bedrijf worden steeds beter. Sinds vier maanden is te benchmarken met HyCare-collega’s en het gemiddelde van AgroVision-vleesvarkensbedrijven. Elke maand bespreek ik de analyses met de HyCare-coach en scherp ik punten in de bedrijfsvoering aan om stapjes vooruit te blijven zetten.’

Meer informatie over AgroVision Analytics?

Vul uw gegevens in of bel 0570 664 115

This website uses cookies to improve your experience.