Bufferstroken en gecombineerde opgave

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de gecombineerde opgave in. Telers hebben nu een maand extra tijd, om de gecombineerde opgave in te vullen. De nieuwe sluitingsdatum ligt nu op 15 juni 2023.

Meer gemak met CropVision
In het teeltregistratieprogramma CropVision worden de teelten en bufferstroken vanuit RVO automatisch ingelezen. U kunt deze bufferstroken uitfilteren, zodat alleen de percelen zichtbaar zijn waarop u een bemesting of bespuiting wilt registreren. Zo zorgt AgroVision voor overzicht; u heeft uw teeltregistratie snel op orde. CropVision biedt het gemak en de zekerheid dat u het goed geregeld heeft.

This website uses cookies to improve your experience.