Column van Kees – Ingrijpende veranderingen teeltseizoen

Het nieuwe teeltseizoen begint nu op gang te komen. Na de natte maanden januari en maart gaan we duidelijk later aan slag dit voorjaar dan in 2022. Tot nu toe was het wisselvallig weer. Na een winter met alleen vroeg enige vorst van betekenis, laat de structuur van de grond wel het een en ander te wensen over. Het zal dan ook de kunst zijn, om lang genoeg te wachten tot de omstandigheden goed zijn.

Veranderende regelgeving

In 2023 hebben we met ingrijpende veranderingen in regelgeving te maken. Het stikstofdossier is een enorm heet hangijzer en sleept zich voort. De afbouw van de derogatie heeft voor veel veehouders grote consequenties. Maar het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is voor akkerbouwers een pakket wat er niet om liegt. Het verwondert mij enorm hoe zij dit dossier zo in elkaar hebben kunnen zetten. Bent u al met de eco-activiteitenpuzzel aan de slag gegaan, om genoeg punten en voldoende waarde te realiseren? Of heeft u daar ook deskundige hulp bij ingeschakeld? Hoe complex kunnen we het maken? Een regeling op basis van conditionaliteiten met drie niveaus (brons, zilver en goud) gekoppeld aan eco-activiteiten met punten voor de doelen klimaat, landschap, biodiversiteit, water, bodem en lucht. En dan is Nederland nog weer ingedeeld in twee verschillende regio’s.

Het EU-budget voor landbouw zijn we aan het uitkleden door:

  • Ambtenaren in Brussel en Den Haag een bijzonder complexe regeling in elkaar te laten zetten.
  • ICT-ers software te laten ontwikkelen om het vast te kunnen leggen. Zullen de RVO-servers het in mei aankunnen?
  • Kosten aan adviseurs die we moeten inschakelen voor het invullen van de Gecombineerde Opgave. Wat voorheen in enkele uren mogelijk was, daar zijn we nu vier keer zo veel tijd aan kwijt.

Ik vind het verbazend dat we dit zo over ons heen laten komen. In het verleden is vanuit de overheid gezegd dat wijzigingen geen verzwaring van de administratieve last mogen betekenen. Ik vraag me wel eens af of beleidsmakers in Brussel enig idee hebben wat voor uitwerking dit soort regelingen hebben. Laat Frans Timmersmans (commissaris Farm to Fork) maar eens voor een gemiddeld bedrijf de Gecombineerde Opgave invullen!

Bufferstroken

Veel telers krijgen in CropVision als gevolg van het nieuwe GLB met een groot aantal bufferstroken te maken. Als u van de uitwisseling met RVO gebruik maakt komen deze bufferstroken als teelten in uw bouwplan 2023 te staan. In de laatste versie van CropVision kunt deze randen de eigenschap bufferstrook geven, om die vervolgens uit te kunnen filteren. Voor meer overzicht verdwijnen dan deze ‘teelten’ uit beeld, zowel op de PC thuis als in de CropVision app.

Phytophthora bestrijding

Op deze plaats wil ik informatie met u delen over de effectiviteit van mandipropamid (Revus) in de Phytophthora bestrijding. In 2022 zijn in Denemarken resistentie isolaten in de klonale lijn EU-43 gevonden. Sinds 2021 komt EU-43 ook in Nederland voor. Het advies is om niet meer dan twee keer achter elkaar een werkzame stof uit de CAA-groep in te zetten. Bij voorkeur in combinatie met andere type werkzame stoffen. Tot deze CAA groep behoren naast mandipropamid (Revus) ook benthiavalicarb (Versilus) en dimethomorf (Dimix 500 SC). Deze middelen zijn tot nu toe altijd succesvol ingezet aan het begin van het seizoen. Ik raad u aan om daar rekening mee te houden, bij uw middelkeuze komend spuitseizoen.

GLOBALG.A.P.

Voor het GLOBALG.A.P. certificaat is de verplichting aangescherpt, wat betreft het vastleggen van de reden van de inzet van een middel. In hoeverre dat het zinvol is, lijkt men zich daar niet af te vragen. Daarop inspelend kunt u vanaf nu, per middel vastleggen waarvoor u het product gebruikt. In het keuzelijstje hebben we bladvlekkenziekte bij fungiciden, bladluizen bij insecticiden en zaadonkruid bij herbiciden bovenaan gezet. In veel gevallen kunt u die zonder aanpassing zo overnemen. 

Door de globale spanningen tussen, Europa, Rusland, China en de Verenigde Staten is de economische stabiliteit gering. De grootste pieken in de prijzen van energie en grondstoffen liggen al weer even achter ons. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en de paniek slaat weer toe. Zolang de markten voor de agrarische producten goed blijven, dan zijn we ondanks de hogere kosten wel in staat om boer te blijven. Wat dat betreft hebben we recent wel mindere tijden gekend. Voor komend jaar ziet het er ook zeker niet slecht uit. 

Afrondend wens ik u aan de vooravond van drukke voorjaarswerkzaamheden, een voorspoedig teeltjaar 2023.

Meer informatie over CropVision vindt u hier

Meer informatie over onze adviessystemen ter bestrijding van gewasziekten vindt u hier.

This website uses cookies to improve your experience.