Column van Kees – Laat u niet verrassen in fasen van snelle groei

De voorjaarswerkzaamheden zijn dit jaar onder heel andere omstandigheden uitgevoerd dan voorgaande jaren. Waar we de laatste seizoenen gewend geraakt zijn aan warmer weer dan het langjarig gemiddelde, daar breekt voorjaar 2021 met die reeks. Na een korte vorstperiode in februari hebben we met een koude en vochtige lente te maken. De zaai- en pootwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en die hebben we veelal onder goede omstandigheden kunnen uitvoeren. Voor de telers op kleigronden een groot verschil met vorig jaar!

Bij de onkruidbestrijding hebben de bodemherbiciden goed werk kunnen doen dankzij voldoende bodemvocht. Bovendien waren er geen problemen met afgeharde onkruiden, wat gunstig is voor een effectieve toepassing van contactmiddelen; hoewel de temperatuur veelal te wensen over liet. Voor diverse telers is het wel een probleem geweest om tijdig de bespuitingen uit te voeren door het wisselvallige weer en de bereidbaarheid van de percelen. De ontwikkeling van de gewassen loopt nu achter. Je kan er echter wel vanuit gaan dat, zodra de temperaturen in de richting van de 20°C gaan, de gewassen een groeispurt zullen inzetten.

 

Oerwoud van regels

De afgelopen maanden zult u waarschijnlijk regelmatig de Z-login of DigiD nodig gehad hebben. Het is natuurlijk mooi dat er regelingen en tegemoetkomingen zijn maar het is voor de gemiddelde teler nauwelijks meer te overzien. Het is nog niet lang geleden dat lastenverlichting een speerpunt was in de kabinetsformatie. Daar is niet veel van terecht gekomen. Een oerwoud van regels, die onder meer aan de basis liggen van de huidige crisis in Den Haag. De overheid die zijn burgers van misbruik van toeslagen verdenkt maar zelf het overzicht verliest. Op korte termijn verwacht ik echter nog geen vereenvoudigingen. Naar verluidt vraagt het jaren om de automatisering van de Belastingdienst up-to-date te krijgen om met noodzakelijke versimpelingen overweg te kunnen. Wreekt zich hier de keuze voor de korte termijn en zijn investeringen voor de lange termijn te veel ondergesneeuwd?

 

Actualiteiten in schimmelbestrijding

De ontwikkeling van ziekten en plagen hangt nauw samen met het weer. Door de kou dit voorjaar komt de ontwikkeling van de luispopulatie langzamer op gang. Tot de laatste week van mei waren er voor de suikerbieten geen schadedrempels overschreden van de bladluiswaarschuwingskaart. Houd u op de hoogte van de actuele IRS informatie.

De ziektebestrijding van de uien en de aardappelen gaat nu ook van start. Ziekten als Valse meeldauw en Phytophthora kunnen bij gunstig omstandigheden ook jonge gewassen aantasten. Let daarop en laat u niet verrassen in fasen van snelle groei. Dit jaar kunnen we voor het laatst over de werkzame stof mancozeb beschikken bij de bestrijding van schimmelziekten. Producten als Dithane, Acrobat en Valbon kunt u dit jaar nog opgebruiken. Vanaf 2022 zullen we in uien met Zorvec, Orondis en Fandango het gat moeten opvullen. In de aardappelen zijn er tal van alternatieven over voor de aanpak van dé aardappelziekte. In de beginfase van het seizoen zijn producten als Revus en Versilus prima vervangers voor Curzate, Valbon of Acrobat. Mancozeb bezit bovendien een gewaardeerde nevenwerking bij de aanpak van Alternaria. Met de komst van Propulse en Dagonis hebben we er recent twee prima producten bijgekregen in aanvulling op Narita en Signum. Telers van zeer gevoelige rassen, die op zoek zijn naar middelen met bruikbare nevenwerking, kunnen kiezen voor Reboot of Presidium met de werkzame stof zoxamide. Deze middelen hebben bovendien een ruimer aantal toepassingen. We organiseren deze weken twee webinars over het gebruik van het vernieuwde CropVision Prophy en Uien advies. Daarin komen ook deze middel-actualiteiten aan de orde. Heeft u interesse dan kunt u zich nog voor de uitleg op woensdag 2 juni aanmelden.

 

Positieve verwachtingen nieuwe oogst

De laatste periode is er de nodige reuring in de agrarische markten. De prijzen van de oude oogst van granen zijn hoog en in de suikermarkt zit meer muziek. De prijzen voor aardappelen oude oogst zijn de laatste weken wat beter. Overigens met duidelijke verschillen per ras. Door de fors toegenomen bewaarkosten is een hogere prijs later in het seizoen ook nodig. De krimp van het aardappel-areaal in Noord -Europa en de trage ontwikkeling dit voorjaar geven positieve verwachtingen voor de nieuwe oogst. Maar veel hangt natuurlijk af van het komend groeiseizoen. Krijgen we opnieuw droge en warme zomerse perioden of moeten we het stellen met meer gematigd en groeizaam weer. Gelukkig kunnen we daar nu nog niets over zeggen. Hoe het er ook uit gaat zien, ik wens u een goed groeiseizoen!

 

Meer informatie?
Over CropVision ProPhy of Uien

Wij helpen u graag verder. Bel 0570 664 115 of vul het contactformulier in

This website uses cookies to improve your experience.